open menu

– Regjeringen nøler, næringslivet taper

– Norsk verdiskaping trues av en regjering som nøler med det grønne skiftet. Nå må den slutte å pumpe nye penger inn i oljenæringa, og vri forskning og investeringer mot framtidas næringer.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes er oppgitt over regjeringens forslag til næringsbudsjett som i dag ble debattert i Stortinget. Han mener statsbudsjettet ikke viser evne til omstilling, og fortsetter i nøyaktig samme spor som før.

– Regjeringen vil øke de statlige oljeinvesteringene, og fortsette satsingen på store forskningsprogrammer for oljenæringen. Det er helt meningsløst, all den tid FNs klimapanel har slått fast at to tredjedeler av oljen må bli liggende. Vår oppgave nå er å forberede norsk næringsliv på livet etter oljen, ikke å holde oljeøkonomien kunstig i live.

Fylkesnes er redd for at norsk næringsliv vil komme på etterskudd i kampen om nye markeder.

– Norsk økonomi er overmoden for omstilling, og konkurransen i framtida blir knallhard. Det grønne skiftet skjer rundt oss, men dette statsbudsjettet er ikke noe dytt i ryggen for norske bedrifter. Regjeringen pøser på med mer av det som ikke virker.

I SVs alternative statsbudsjett foreslås det flere større grep for å få fart på omstillingen.

– Vi kutter blant annet 190 millioner i petroleumsforskningen, som vi flytter til frie forskningsmidler og til forskning på fornybar energi. Vi reduserer oljeinvesteringene, og vi bruker mer penger på forskning, utdanning og innovasjon. Det er ikke tid for nøling lenger, vi må ta noen valg. Av hensyn til klimaet, men også av hensyn til norske arbeidsplasser.

Del dette