open menu

Flere lærere – mer tid til hver elev

– Den gode skolen er den som har god tid til møtet mellom elev og lærer. SV foreslår en ressursnorm i skolen som vil sikre lærerne bedre tid til oppfølging av hver elev.

I dag debatterer Stortinget utdanningsbudsjettet for 2015. SVs utdanningspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes legger fram SVs forslag om en ressursnorm for lærertetthet i grunnskolen.

– Læring skjer i møtet mellom lærer og elev. Lærernes kompetanse er viktig, men selv de beste lærerne sliter med å se hver elev når klasserommet blir for fullt. Derfor foreslår SV en ressursnorm for lærertetthet, som skal hindre at det blir for mange elever for hver lærer.

SVs forslag er en ressursnorm for lærertetthet på skolenivå, som sikrer maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. Fylkesnes tror forslaget vil samle bred støtte på sikt.

– Lærerne er for, de forteller om dårlig samvittighet fordi de har for liten tid til å følge opp hver enkelt elev. Foreldrene støtter dem. Nylig fikk Krf gjennomslag i budsjettavtalen for flere lærere de to første skoleårene. Neste skritt bør være en ressursnorm for hele grunnskolen, mener Fylkesnes.

Totalt har SV satt av 848 millioner til forslaget, som på sikt vil innebære over 2700 flere lærere i skolen. Forslaget er første skritt i SVs skolesatsing – heldagsskolen.

– Tiden er inne for en heldagsskole for de minste elevene. Vi vil gjøre skoledagen mer helhetlig, og gjøre plass til mer fysisk aktivitet, mat, kultur og lek. Litt av SFO-tiden gjøres til skoletid, slik at hoveddelen av øvingsarbeidet kan gjøres på skolen. Men for at en slik skoledag skal være mulig, må flere lærere på plass først.

I sitt alternative budsjett har SV også foreslått en halv times fysisk aktivitet hver dag, frukt og grønt for alle elever, gjeninnføring av den gratis kulturskoletimen og en styrking av skolehelsetjenesten.

Del dette