open menu

Et alternativt budsjett for likestilling

– Likestilling kommer ikke av seg selv, sa SVs likestillingspolitiske talsperson, Kirsti Bergstø, i dagens budsjettdebatt.

 

SV vil styrke retten til heltid og bruke 100 millioner på nye erfaringer med 6-timersdag og redusert arbeidstd.

– Skal man ta likestillingsutfordringene på alvor, må man starte i arbeidslivet. Her ligger mange av årsakene til at kvinner og menn har ulike muligheter i dag. I arbeidslivet har vi en ulik fordeling av lønn, makt og tidsbruk mellom kvinner og menn. Vi har tro på at kortere normalarbeidsdag vil kunne gjøre det mulig for flere å jobbe fullt, samtidig som det kan gi mer fritid, bedre livskvalitet og økt likestilling. Vi vil også løsne på tidsklemma ved å gi småbarnsforeldre en halvtime redusert arbeidstid til hver, fra barnet er 12 til 18 måneder, sier Bergstø.

I debatten var også Olivia Salles, som er inne på Stortinget som vara for Oslos Heikki Holmås. Hun mener regjeringen aktivt reduserer likestillingen i Norge.

– Med mindre fedrekvote, kutt til kvinneorganisasjonene, kutt til forskning på likestilling, dyrere barnehager og forslag til endring av arbeidsmiljøloven som vil ramme kvinner hardt ser vi at klokken blir skrudd feil vei i likestillingspolitikken. Det virker ganske illustrerende for regjeringens visjoner på området når de har valgt å trekke tilbake stortingsmeldingen som heter nettopp “Likestilling kommer ikke av seg selv”, sier Salles.

Bergstø og Salles er opptatt av at mange møter fordommer og diskriminering i arbeidslivet. Kunnskap virker for å stoppe diskriminering. SV ønsker derfor en kompetansepott til verneombud og tillitsvalgte for å forebygge diskriminering i arbeidslivet og vil styrke trepartssamarbeidet for å få mer likestilling i arbeidslivet.

Salles er også opptatt av at at alt for mange kvinner i dag opplever seksuell trakassering en eller flere ganger i løpet av livet.

– Omfangsundersøkelsen vi fikk i år om vold og seksuelle overgrep i Norge viste oss at vi har et enormt problem. Nesten en av ti kvinner har blitt voldtatt. En av fire har opplevd andre former for seksuelle overgrep. Det haster å få på plass et landsdekkende program mot seksuell trakassering, mener Salles.

– SV har satt et feministisk stempel på vårt budsjett. Vi reverserer regjeringens kutt og satser heller aktivt på likestilling, blant annet ved en økning av midlene til kvinnebevegelsen og støtte til den nyopprettede Kvinnelobbyen. Skal vi få et samfunn hvor kvinner og menn får like muligheter, trenger vi en sterk kvinnebevegelse, sier Bergstø.

Del dette