open menu

5 milliarder mer til skole, omsorg og klima

SV setter verdien av en god skole, kamp mot fattigdom og god omsorg høyest og derfor foreslår vi å bruke 5 milliarder mer til kommunene i dages budjsettdebatt.

– Gode barnehager, skoler og trygg og god eldreomsorg er viktigere enn skattelette til de mest velstående. For SV er dette et verdivalg. Dessverre får ikke vårt forslag om 5 milliarder mer til kommunesektoren flertall i budsjettdebatten i Stortinget i dag, sier SVs kommunalpolitiske talsperson Karin Andersen.

Den store forskjellen mellom partiene handler om hvor høyt man vil prioriterer felleskapet og grunnmuren i samfunnet som kommunene har ansvaret for. SV setter verdien av en god skole, kamp mot fattigdom og god omsorg høyest og derfor prioriterer SV bedre kommuneøkonomi for 2015 høyest av alle partiene. Det er ikke skoleeleven, hjelpepleieren eller bestemor som er for dyr. Det som mangler er vilje og evne til å prioritere det som er viktigst for hverdagen til folk og for næringslivet.

I et moderne samfunn  er det god kvalitet på skoler, omsorg, barnehageplass. Barn skal få rask hjelp fra barnevernet når de trenger det og lokalsamfunnene må tilby gode kulturtilbud og ta sitt klima- og miljøansvar. Kommunene skal være en god samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet.

– Skal kommunesektoren klare alle oppgavene sine godt, er god økonomi viktigere enn størrelsen. Derfor mener SV kommunesektoren må få en større andel av totaløkonomien og pengene må fordeles rettferdig over hele landet fordi folk må ha frihet til å bo der de vil og drive næringsvirksomhet der de selv ønsker, påpeker Andersen

Dagens regjering fører Norge i feil retning. Regjeringen bruker de store pengene på skatteletter til de mest velstående,. Samtidig vil barns barnehagetilbud, barns skoletilbud og eldreomsorgen bli svekket i mange kommuner fordi regjeringens hverken vil kompensere skattesvikten i 2014 på over 2,5 mrd eller sikre nok penger i 2014 til å hindre kutt eller sikre bedre kvalitet og tilstrekkelig omfang i velferden i mange kommuner.

– Til sammen blir det over 7,5 milliarder mer til felleskapet med SV, sier Andersen.

Tabell fordeling til kommunene

Tabell fordeling til fylkeskommunene

Mer om SVs lokalpakke og SVs prioriteringer for 2015

Del dette