open menu

Bred allianse på Stortinget for beskyttelse av kamptolker

– De 26 afghanske tolkene som har jobbet for Norge på oppdrag i Afghanistan er i livsfare og må få komme til Norge, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen, som i dag fremmer forslag i Stortinget om dette sammen med Venstre, Krf, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

I Afghanistan har Forsvaret ansatt en rekke kamptolker som har tjenestegjort i første linje sammen med norske soldater, og som har vært eksponert for samme – om ikke større – risiko som norske medsoldater. Norge har ansvar for å ivareta Forsvarets personell både før, under og etter oppdrag. Det innebærer at vi må gi beskyttelse også til personell som ikke er norsk, men som har tjenestegjort for Forsvaret og politiet i farlige oppdrag. Likevel har 26 av de afghanske tolkene som har søkt om beskyttelse i Norge har fått avslag.

– Vi må finne en løsning for disse tolkene. Det er livsfarlig for dem å være i Afghanistan og det er uanstendig av et land å bruke dem i front, for så å dumpe dem idet vi reiser hjem igjen, sier Andersen.

Veteranforbundet SIOPS hevder at de 26 kamptolkene som Norge har benyttet seg av i Afghanistan, er i livsfare og kan være en sikkerhetsrisiko der de er. På tross av disse advarslene og det vi nå vet om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, foretar Regjeringen seg ingenting.

– Dette handler ikke om norsk innvandringspolitikk, men om hvorvidt det norske forsvaret beskytter mennesker som våre styrker er totalt avhengige av, og som på grunn av det har blitt satt i livsfare. Derfor fremmer vi i dag forslag i Stortinget om at tolkene raskt får beskyttelse gjennom opphold i Norge, sier Andersen.

Les forslaget her:Representantforslag Kamptolker nov 2014

Skriv under på opprop for kamptolkene her: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5266

 

Del dette