open menu

Fortsatt grått og usosialt

KrF og Venstre har trukket budsjettet i riktig retning, men bidrar likevel til å vedta en langt mer høyreorientert og usosialet enn det flertallet på Stortinget ønsker.

Hovedtrekkene i det blå budsjettet blir vedtatt i Stortinget, og det er dårlig nytt for alle som ønsker seg en mer sosial og miljøvennlig politikk.

– Regjeringen og samarbeidspartiene vil fremdeles gi flere milliarder kroner i skattelette til de aller rikeste, samtidig som de vil bidra til økt barnefattigdom, sier finanspolitisk talsperson Snorre Valen.

Avtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre innebærer at det fortsatt vil bli behovsprøving av barnetillegget for uføretrygdede, men at det settes et tak for utbetaling.

– Jeg frykter at KrF og Venstre har blitt lurt i forhandlingene om barnetillegget. Vi må huske at mange kan tjene svært lite før de blir syke og uføre, som for eksempel deltidsarbeidere og studenter.  Når du setter et absolutt tak på uføretrygden opp mot tidligere inntekt, kan det ramme de aller fattigste svært hardt, og låse fattige familier fast i en forferdelig situasjon, sier Snorre Valen.

Når man samtidig kutter i bostøtta og ikke gjør noe med barnetrygden, frykter SV at dette er et budsjett for dramatisk økt barnefattigdom.

–  Jeg forventer at Krf og Venstre raskt gjør rede for hvor mange som vil rammes, og hvor hardt. Dette må vi se nøye på.

Når det gjelder miljø så er kuttene i transportsektoren som at ladbare hybridbiler skal få avgiftsfordeler og biodieselavgiften skal fjernes, gode tiltak. Likevel er dette budsjettet med mer grått enn grønt.

– Miljøseirene som presenteres er i flere tilfeller bare reversering av Høyre-FrP-regjeringens forslag til kutt. Og vi får nå et budsjett der vei vinner over jernbane. Dette er ikke et budsjett for å nå Norges klimamål. Budsjettet er også for svakt på tiltak som kan gjøre Norge mindre oljeavhengige, sier Snorre Valen.

Her kan du lese om SVs alternative budsjett.

Her kan du lese en forkortet utgave av Snorre Valens innlegg i finansdebatten den 1. desember på dagbladet.no.

Del dette