open menu

SV omfordeler rødt og grønt

– SVs statsbudsjett er et budsjett for større likhet og mindre sosiale forskjeller, sier SV-leder Audun Lysbakken, og løfter frem heldagsskolen som den neste store velferdsreformen.

 

SV legger i dag fram sitt forslag til statsbudsjett.

– Dette budsjettet er rødt, ved at vi reverserer skattekuttene til de rikeste og sikrer en bedre velferd for alle. Og det er grønt fordi vi omfordeler fra oljeindustrien, til fornybar og framtidsrettet industri, sier partileder Audun Lysbakken.

SV fem hovedprioriteringer er:

 • Kamp mot forskjeller og fattigdom
 • Heldagsskole med flere lærere
 • Bygg Norge grønt
 • Et likestilt arbeidsliv
 • Internasjonal solidaritet, ikke smålighet

Les hele SVs forslag til budsjett på www.fordeling.no.

Heldagsskolen

Sist SV satt i opposisjon lagde partiet barnehagereform. Denne gangen er det heldagsskolen med flere lærere som står i støpeskjeen.

– Vi starter veien mot heldagsskolen med å utvide antallet lærere i skolen. Neste naturlige steg blir flere timer, med tid for lekser og fysisk aktivitet på skolen, sier Lysbakken.

– Heldagsskolen er den neste store velferdsreformen. Vi ønsker å gjøre ettermiddagen mer overkommelig for familier med skolebarn, skolehverdagen mer variert for ungene, og arbeidshverdagen for lærerne mer levelig, sier han.

Satser på fellesskapet

SVs forslag til alternativt statsbudsjett er det første budsjettet SV har laget alene på ti år. SVs klarer seg med fire milliarder oljekroner mindre enn Høyre-/Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett, og bruker mest penger på fellesskapet og på velferd.

– Vi bruker færrest oljemilliarder og mest penger på fellesskapet, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen. SV reverserer skattenivået til slik det var under den rødgrønne regjeringen, i tillegg til at vi innfører en finansskatt som gir 8,5 milliarder kroner.

– Folk flest får bedre velferd, bedre økonomi og en mer miljøvennlig hverdag med dette budsjettet, mens de som tjener mest og har størst formue bidrar mer. Dette er et ekte arbeids- og fordelingsbudsjett, i motsetning til regjeringens høytsvevende teorier og moralisme, sier Valen.

 

SVs fem hovedsatsinger:

Heldagsskole: Utvikling av en heldagsskole med flere lærere i hele grunnskolen.

 • Innføre en ressursnorm på skolenivå som sikrer maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn
 • En halv times fysisk aktivitet hver dag, innføring av skolemåltid (frukt, grønt og brødmåltid) og gjeninnføring av den gratis kulturskoletimen
 • Et eget skolehelseløft med styrket skolehelsetjeneste

Barnefattigdom: Bedre økonomi for fattige familier, og omfordeling gjennom skattesystemet for å sikre et samfunn med små forskjeller.

 • Øke barnetrygden for aleneforeldre
 • Gjeninnføre søskentillegget i barnetrygden
 • Øke barnetrygden med lønns- og prisveksten i samfunnet

Grønt skifte: aktiv politikk for å bygge Norge grønt, ved å sikre og skape norske arbeidsplasser innen klimavennlig industri

 • SV prioriterer 6,7 milliarder kroner til miljøtiltak utover regjeringens forslag.
 • En hovedsatsing i SVs budsjett er å investere i solceller, havvind og strømferger.

Likestilt arbeidsliv, fordi økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling.

 • 100 millioner som offentlige og private arbeidsplasser kan søke på for å prøve ut redusert arbeidstid.
 • Småbarnsfamilier med fulle stillinger får en halv time kortere arbeidsdag fra foreldrepengeperioden er slutt og til barnet er 18 måneder gammel.
 • Forslag som skal bidra til heltid.

Internasjonalt: et historisk løft for humanitær innsats og flyktninger. SV vil erstatte regjeringens smålighet med et løft for internasjonal solidaritet.

 • 1 prosent av norske inntekter til bistand
 • Styrker satsningen på sivilsamfunn og likestilling
 • 650 millioner i klimatiltak i utviklingsland
 • 1 milliard øremerket til humanitære kriser
 • 1 milliard kroner for å ta imot 5000 syriske flyktninger

Del dette