open menu

Vil gi milliardløft til fattige barnefamilier

SV foreslår å bruke drøye 2 milliarder kroner på fattige barnefamilier, blant annet ved å øke barnetrygden. – Dette er det viktigste enkeltgrepet for å bekjempe barnefattigdom, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I SVs  alternative budsjett, som presenteres tirsdag, foreslår SV å bruke drøyt 2 milliarder kroner på de fattigste barnefamiliene. 1,6 av de milliardene skal brukes på å ruste opp barnetrygden, som siden 1996 ikke engang er prisjustert. Barnetrygdløftet innebærer inntektsjustering, og især et solid løft for familier med flere barn og for enslige forsørgere.

Med SVs opplegg vil eksempelvis en enslig forsørger med barn på 2 og 7 år, fått utbetalt 3654 kroner i måneden, mot 2600 med dagens satser.

– Vi gjør det blant annet ut fra at vi denne høsten har hatt en kraftig debatt rundt regjeringens angrep på de familiene som har minst. Vi vet at det er to grupper som er overrepresentert i fattigdomsstatistikken: Det er barn av aleineforsørgere, og familier med mange barn, sier Audun Lysbakken.

Her kan du lese mer om forslaget

SV foreslår også å bevilge en milliard til sykkel, og en milliard ekstra til humanitær hjelp.

Del dette