open menu

Nesten halvert barnefattigdom fra 2008 til 2012

En ny rapport fra Unicef viser at andelen fattige barn i Norge ble nær halvert fra 2008 til 2012. – Dette er gledelige tall, men mye arbeid gjenstår, sier SV-leder Audun Lysbakken.

FNs barnefond Unicef ser i en ny rapport på utviklingen i verdens 41 rikeste land i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Den finner at mens barnefattigdommen har økt i mange av verdens rikeste land etter finanskrisen, gikk denne ned i Norge og ble nesten halvert, fra 9,6 prosent fattige i 2008 til 5,6 prosent i 2012.

– Rapporten viser at den rødgrønne politikken på dette området var langt bedre enn sitt rykte. Likevel nådde vi ikke helt fram, og mye gjenstår. Fem prosent fattige barn er fortsatt altfor høyt, sier SV-leder Audun Lysbakken til Vårt Land.

I rapporten peker Norge seg ut i europeisk sammenheng ved at fattigdommen i innvandrerfamilier bedret seg raskere enn i resten av den fattige befolkningen.

Lysbakken mener Solberg-regjeringens budsjettforslag nå vil reversere en positiv trend i kampen mot fattigdom:

– Alle skjønner det vil føre til mer barnefattigdom når regjeringen vil kutte i barnetillegget til uføre og svekke inntektene til mange av de fattigste familiene.

Han mener regjeringen står for en ekstrem tolkning av arbeidslinjen, med en misforstått tro på at fattige vil komme seg ut i jobb bare de blir fattige nok.

– Effekten av å gjøre folk fattigere vil snarere bli at de mister motet, selvtilliten og overskuddet som trengs for å komme seg ut av fattigdom. Utviklingen med en økende sosialkrise i Europa burde være en skremmende advarsel om konsekvensene av denne type innstramningspolitikk, sier Lysbakken.

SV legger snart fram sitt alternative statsbudsjett, der innsatsen mot barnefattigdom vil bli styrket.

Les mer om rapporten hos Vårt Land.

Del dette