open menu

SV går mot å sende soldater til Irak

SV stiller seg ikke bak regjeringens beslutning om å sende mellom 100 og 120 norske soldater til Irak.

– SV støtter de som kjemper for sine hjem og hjembyer i Syria, Irak og de kurdiske områdene, og fordømmer ISILs handlinger. Problemet er at vi ikke tror den amerikask ledede militæroperasjonen vil bidra til å stanse ISLI. Dessuten har operasjonen allerede vist seg å være problematisk, sier SV- leder Audun Lysbakken.

Rapporter viser nå at USAs bomber har forsterket den humanitære krisen og bidrar til å styrke støtten til ISIL, ikke begrense den.

– En av våre viktigste saker da vi gikk inn i regjering, var å trekke ut de norske soldatene som Bondevik-regjeringen hadde sendt til Irak. Det fikk vi gjennomslag for. I dag kom den blå regjeringens beskjed om at norske styrker skal tilbake. Det er ingen klok beslutning, sier Audun Lysbakken.

Under dagens møte i den utvidede utenrikskomiteen ble det også klart at Norge skal forlenge og øke sine militære bidrag i Afghanistan.

– Norge burde vært ute av Afghanistan for lengst. For 13 år siden fikk vi også høre at oppdraget i Afghanistan var enkelt og kortvarig. Kanskje det er på tide å lære av sine feil? sier Lysbakken.

SV fremholdt sitt tidligere krav om at beslutningen om å delta ikke skulle tas i lukkede rom.

– Vi fikk medhold i vår krav om åpenhet rundt krigsdeltagelsen. Dette er en viktig prinsipiell beslutning, sier Lysbakken og viser til at SV har inne et grunnlovsforslag om større åpenhet rundt norsk krigsdeltagelse i utlandet.

Del dette