open menu

Miljøkampanjen er igang

– Lokale løsninger på miljøproblemene kan vise vei til handling mot global handlingslammelse, sier SVs representant i energi- og miljøkomiteen Ingunn Gjerstad. I to uker driver SVs lokallag over hele landet kampanje for grønne kampsaker der de bor.

SVs høstkampanje er i gang over hele landet. SVs lokallag har funnet fram sin lokale kampsaker, og miljøkampanjen «Vår grønne kampsak» er i gang.

I en tid der de de internasjonale miljøforhandlingene går tregt, mener SV det er viktig at man jobber lokalt for konkrete miljøløsninger. Miljøkampanjen er en oppstart av arbeidet for å fremme grønne kampsaker i kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

– Miljøsaker fremstilles ofte som først og fremst som internasjonal og nasjonal politikk, men det er lokalt endring faktisk må skje. Vi bruker SVs høstkampanje til å jobbe for at lokalsamfunn i hele Norge viser handling mot global handlingslammelse i klimaspørsmål-, sier SVs representant i energi- og miljøkomiteen Ingunn Gjerstad.

Gjerstad møter som vara til Stortinget for Heikki Eidsvoll Holmås, som er ute i foreldrepermisjon.

– SVs lokallag har mange grønne kampsaker. Dette er saker som er viktige for folk som bor i lokalmiljøet, og derfor er de også viktige for SV, sier Gjerstad

Noen eksempler på SVs lokale miljøkampanjer: Alta SV vil drive kampanje for å redde villaksen. St. Hanshaugen SV jobber for lokalt t-banestopp, Trondheim SV for ny trikketrasè til Østbyen, Øygarden SV jobber for flere ladepunkt for el-bil og sykkelvei gjennom hele Øygarden. Og Lindås SV jobber for levende fjord og mot forsøpling av Fensfjorden.

Del dette