open menu

SVs Stortingsgruppe søker hospitant

Er du aktiv i SV, gleder deg til valgkamp og har lyst til å tilbringe en hektisk og lærerik periode på Stortinget? Søk stilling som hospitant i SVs stortingsgruppe, oppfordrer SU-leder og tidligere hospitant Nicholas Wilkinson

Som hospitant vil du få arbeidserfaring fra Stortinget, og delta i stortingsgruppas arbeid med informasjon, kommunikasjon og politisk rådgivning. Du vil jobbe sammen med stortingsrepresentantene og de ansatte på fulltid, i en hektisk og spennende periode.

SU-leder Nicholas Wilkinson var hospitant i SVs stortingsgruppe i 2013. Han anbefaler stillingen til alle som vil lære mer om hvordan man skaper forandring.

– Som hospitant får du oppleve en hverdag der jobben handler om å skape reell forandring. Du lærer å utvilkle politikk, arbeide med medier og organisering. Etter du har vært hospitant går du fra å ville skape forandring, til å være med på å forandre verden, sier Wilkinson.

Du vil få arbeidsoppgaver som strekker seg fra å svare på henvendelser om partiets politikk, til å utvikle og teste politisk argumentasjon. Du vil skrive og publisere saker på nett, betjene SVs kanaler i sosiale medier, skrive utkast til taler og avisinnlegg, og være med på å arrangere landsmøte. SVs Stortingsgruppe består av 7 stortingsrepresentanter og 14 ansatte som jobber daglig med å utvikle, utforme og debattere rikspolitikk.

Stillingen som hospitant går fra 1. januar tom 30. september 2015. Arbeidssted er Stortingets lokaler i Oslo sentrum. Sted å bo må du skaffe deg selv. Skattepliktig godtgjørelse er ca. 28 000,- per mnd.

Søknadsfrist er 3. november, og søknaden må inkludere:

1) Maks én sides søknad

2) Din CV

3) Én anbefaling fra et SV-organ (lokal- eller fylkeslag, SU, utvalg e.l.)

Anbefalingen skal inneholde en bekreftelse på at du er et aktivt medlem i SV/SU, eventuelle verv og ansvar, og en begrunnelse for hvorfor du vil kunne bidra til å bygge partiet i framtiden.

De tre dokumentene sendes samlet til heidi.bakke@stortinget.no. Ta kontakt med Camilla Bakken Øvald (sekretariatsleder) dersom du har spørsmål. E-post cbo@stortinget.no eller tlf: 984 48 438.

Del dette