open menu

Norge må ta imot sårbare syriske flyktninger

– Det er skammelig og uakseptabelt å si nei til hardt skadde og syke syriske flyktninger. Og så viser det seg at regjeringen feilaktig har lagt skylden på kommunene. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget, som nå må ta stilling i saken, sier Karin Andersen, SVs innvandringspolitiske talsperson.

Regjeringen sa i sommer nei til 123 syriske flyktninger med begrunnelse om manglende kapasitet i kommunene, fordi en eller flere personer i gruppa var syke og trengte medisinsk hjelp. Disse personene er blant de mest sårbare, syke og hjelpetrengende syriske flyktningene i følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Men kommunene var ikke spurt.

– Norge som er ett av verdens rikeste land, som har kompetanse og ressurser, bør bidra til å hjelpe flyktninger som trenger det mest. Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Om ikke Norge har kapasitet til å ta imot skadde flyktninger, hvem har det da? spør Karin Andersen.

 

Kommunene er positive

SVere i storbyene tok i høst initiativ til en storbydugnad for å sørge for at Norge likevel tar imot de 123 flyktningene. Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø har hatt forslaget oppe til diskusjon. Og flere andre kommuner har nå lignende forslag til behandling.

– Det viste seg jo at kommunene var positive til å ta imot flere syriske flyktninger. Regjeringens påstand om at kommunene ikke hadde kapasitet stemte ikke med virkeligheten. Kommunene var slett ikke spurt, forteller Karin Andersen.

 

Bedre retningslinjer

Sammen med Audun Lysbakken har hun derfor fremmet forslag i Stortinget om at flyktningene må få komme til Norge. I tillegg ber de også om at regjeringen legger fram forslag til nye retningslinjer for utvelgelse av kvoteflyktninger for stortinget, hvor utgangspunktet skal være at flyktninger med størst behov blir prioritert først.

– Regjeringen har tatt til orde for å sile flyktninger blant annet ved å bare ta imot barnefamilier som er samla for å hindre økte kostnader ved seinere familiegjenforeninger. Familier splittes i krig, og det er uhørt å la det være en grunn til å ikke la flyktninger komme til Norge, mener Karin Andersen.

 

Disse forslagene er fremmet:

1)Stortinget ber Regjeringen sørge for at de 123 kvoteflyktningene FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anmodet Norge om å ta imot og som ble avvist pga. antatt manglende kapasitet i kommunene, får komme til Norge i inneværende år. De budsjettmessige konsekvensene legges fram for Stortinget i saldering av budsjett for 2014.

2) Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til nye retningslinjer for utvelgelse av kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for Stortinget til beslutning så raskt som mulig der utgangspunktet er at flyktninger med størst behov blir prioritert først, at også familier som er splittet kan komme med på kvoten og at familiemedlemmer av personer som har oppholdstillatelse i Norge får en egen kvote.

 

Hele forslaget kan du lese her

Del dette