open menu

– Anerkjenn Palestina som stat

– Palestinerne fortjener en egen stat. I dag har de fleste stater anerkjent Palestina, nå må Norge kjenne sin besøkelsestid og anerkjenne staten, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

Regjeringen må snarlig anerkjenne Palestina, krever SVs nestleder Bård Vegar Solhjell. Forslaget blir fremmet for Stortinget i dag, og vil bli diskutert og stemt over senere.

133 av FNs 193 medlemsland har anerkjent Palestina. I det siste har enda flere land fulgt etter. 5. oktober varslet Sverige at de vil anerkjenne Palestina. Det britiske underhuset vedtok i 13. oktober et ikke-bindende forslag om anerkjennelse. Frankrike teller på knappene. Det sirkuleres et palestinsk sikkerhetsresolusjonsforslag i disse dager.

Norge har allerede langt på vei gitt en anerkjennelse av en palestinsk stat gjennom opp­graderingen av den palestinske representasjonen i Norge til ambassadørs rang.

Anerkjennelse styrker fredsforhandlinger

Tidligere har norsk politikk vært at en fredsavtale mellom Israel og Palestina må være klar før en palestinsk stat kan anerkjennes. Solhjell går nå bort fra denne tankegangen.

– Det skjeve maktforholdet mellom Israel og Palestina er et hovedproblem i forhandlinger. Dette synet støttes også USAs president Obama. En anerkjennelse av Palestina vil heve Palestinas status og bidra til å ta tak i denne nøkkelutfordringen, sier Solhjell.

I dag er det ikke en aktiv fredsforhandling på gang. Ved snarlig å anerkjenne Palestina risikerer man derfor heller ikke å spolere for et forhandlingsspor.

 

Sterkere press på Israel

– Sterkere press på Israel er nødvendig for å sikre framgang mot en avtale. Dette er nødvendig for å styrke forhandlingsprosessen og Norges mål om to stater. Anerkjennelsen er et skritt for å styrke forhandlingsprosessen, og oppgradere Palestina til større grad av likeverdighet med Israel, sier Solhjell.

 

Del dette