open menu

– Et målrettet angrep på de fattigste barna

– Statsbudsjettet er et målrettet angrep på de aller fattigste barna, og en storstilt subsidiering av en kjempefest for de rikeste, sier Snorre Valen, finanspolitisk talsperson i SV.

SVs Snorre Valen mener Høyre-/Frp-regjeringens statsbudsjett for neste år preges mest av alt av en moralisme:

– Budsjettet er en pekefinger fra velstående politikere som sier at om du er syk eller har mista jobben, så kan du takke deg sjøl. Det er stygt å se på. Finansministeren sier at hun har gått svanger med det her statsbudsjettet i ni måneder. Det viser seg å være et statsbudsjett som bare en mor kan elske, sier han.

Han reagerer sterkt på at Regjeringen sabler barnetillegget til de aller fattigste av de uføre, kuttet blir på opptil 28.000 kroner i året per barn. Samtidig gir de millioner i skatteletter til Norges rikeste mennesker.

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram i dag, 8. oktober.

– Budsjettet er en skandale på miljø, og det gir null på likestilling. Det gir skattekutt til de som har aller mest. Og vanlige folk får skattekutt som ikke en gang samsvarer med økningen i barnehagepriser, påpeker Valen.

Miljøpolitisk talsperson Heikki Holmås er også skuffet.

-Dette er en trist dag for miljøet. Regjeringen styrer mot å bryte Stortingets klimamål for 2020. Vi har en unik mulighet til å bygge Norge grønt, men da må det satses på kollektivtrafikk og sykkelveier. Regjeringen varsler isteden gigantisk satsing på bilisme og motorveier, sier Holmås.

-Folk må få bli med på klimadugnaden. Det er et løftebrudd når regjeringen ennå ikke har klart å få på plass en ordning for klimatiltak i husholdningene, for eksempel  solenergi på hustakene, sier han.

Holmås mener det er både overraskende og skuffende at regjeringa kutter på naturvern.

– Å ta vare på skogen er helt avgjørende for å ta vare på naturmangfoldet. Et kutt på over 200 millioner kroner er et regelrett løftebrudd og en alvorlig svekkelse av arbeidet for å ta vare på trua arter, avslutter han.

 

Om regjeringens budsjettforslag for 2015

  • Barnehageprisene økes med 100 kroner i tillegg til prisvekst på 75 kroner, til sammen 175 kroner i måneden. Regjeringen har varslet at husholdninger med en samlet inntekt under 405.000 kroner skal få 500 kroner i rabatt, men dette gjelder ikke før fra høsten av.
  • Barnetillegget som bare de aller fattigste uføre får kuttes fra 35 000 kroner per barn til 7020 kroner per barn. Det er lagt inn en treårig nedtrapping. Dette utgjør et stort kutt til barnefamilier med lav inntekt, og vil øke barnefattigdommen.
  • Budsjettet inneholder ingen plan for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2020. Budsjettet gjør omtrent ingen skattemessige grep som vrir samfunnet i mer miljøvennlig retning.
  • Kollektiv og jernbane taper stort på dette budsjettopplegget. Belønningsordningen for kollektivtrafikk er reelt uendret og bevilgningene til jernbane er langt under det som er nødvendig. Jernbane får en økning på 1,7 mrd. kroner. Til sammenligning økte den forrige regjeringen jernbanebevilgningen med 4,3 mrd. kroner i sitt siste budsjett.
  • En rekke miljøformål opplever kutt. Støtten til frivillig skogvern kuttes til omtrent en tredel.
  • De som tjener over 2 millioner kroner får i snitt 38.400 kroner i skattekutt, mens de som tjener 450.000 får 1000 kroner i skattekutt.
  • Regjeringen innfrir ikke på forskning. Bevilgningen til forskning økes riktignok med 1,1 mrd. kroner, men 700 mill. kroner av dette går til EU-kontingenten.
  • Bistanden svekkes og regjeringen ligger under målet om at 1 pst. av brutto nasjonalinntekt skal gå til bistand.

 

 

 

Del dette