open menu

10 tiltak for å nå klimaforliket

Regjeringen somler med å innfri Stortingets klimamål. SV fremmer derfor ti konkrete forslag til hvordan klimaforliket kan forsterkes.

– Erna Solberg har sagt at hun tror det blir vanskelig å nå klimamålene. Samtidig sier regjeringen at klimaforliket skal forsterkes. Da er det ikke lett å bli klok på hva regjeringen vil gjøre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Under dag to av trontaledebatten på Stortinget tirsdag vil han konfrontere statsministeren med mangel på konkrete tiltak for hjemlige utslippsreduksjoner.

Samtidig fremmer SVs stortingsreprensentanter forslag i Stortinget som kan oppfylle mer enn halve målsettingen for norske klimakutt innen 2020. Forslagene vil gi utslippsreduksjoner på mer enn 5 millioner tonn CO2. Dette er over halvparten av de 8 millioner tonn som Miljødirektoratet mener Norge må kutte for å nå Stortingets klimamål.

SV klimaforslag

– Det er åpenbart at regjeringen trenger hjelp. Våre forslag er basert på anbefalingene fra Miljødirektoratet, som regjeringen selv har bestilt, men ikke fremmet for Stortinget, sier Lysbakken.

SV foreslår blant annet:

  • Vedta et mål om at 9 av 10 av nybilsalget av personbiler som selges i 2020 skal være 0-utslippsbiler
  • Utvide omsetningspåbudet av biodrivstoff, herunder 2.generasjons biodrivstoff og biogass, samt påbud om bruk av biodrivstoffinnblanding også ved innenriksflygning
  • Legge frem en plan for elektrifisering av eksisterende felt i Nordsjøen, stille krav om nullutslipp ved nye utbygginger, samt pålegge energieffektiviseringstiltak
  • Satse på klimatiltak i industrien, blant annet ta i bruk biokull, fase ut fossil energibruk, redusere utslipp av PFK og utløse energieffektivisering.
  • Stille krav om 0-utslippsteknologi ved offentlige anskaffelser. Eksempler på hvordan man får til dette: krav i ferjeanbud, kollektivanbud, anbud om Hurtigruten, krav til offentlige kjøretøy og utslippskrav til kortbanefly
  • Iverksette en plan for å kunne benytte landstrøm og pålegge landstrømsbruk i havner
  • Innføre et forbud om all bruk av fossil fyringsolje i oppvarming av bygg og fjernvarmeanlegg
  • Regjeringen må snarest legge frem en biogassstrategi

Del dette