open menu

Ikke mer elevtid med «Lærerløftet»

Regjeringens «lærerløftet» gir ikke eleven mer tid med læreren, derfor mener SV vi må styrke bemanningen i skolen.

– Regjeringen legger fram en plan som ikke svarer på det kanskje viktigste spørsmålet i skolen: Hvordan skal læreren og eleven få mer tid til læring?

Regjeringen presenterte i dag «Lærerløftet», en plan for å øke lærernes kompetanse og styrke skoleutviklingen. De fleste av tiltakene i planen er ukontroversielle, og flere ble påbegynt av SV i regjering. Men SV frykter planen ikke vil gjøre noe med hovedutfordringen i mange klasserom: For lite tid til eleven.

– Alle kan bli bedre i yrket sitt, også lærerne. Men verken strengere karakterkrav eller mer etter- og videreutdanning vil frigjøre mer tid til eleven. Også de aller beste lærerne trenger tid til å møte hver enkelt elev. Derfor må vi styrke bemanningen i skolen, både med flere lærere og med ulike støttefunksjoner. Her svikter dessverre regjeringen fullstendig, sier SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Uten økt bemanning frykter Knag Fylkesnes «lærerløftet» kan få mindre effekt.

– Det er riktig som Torbjørn Røe Isaksen sier at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for læring. Men forskningen sier også at relasjonen mellom lærer og elev er spesielt viktig. Det er åpenbart at denne relasjonen styrkes hvis læreren har færre elever i klassen, og mer tid til å møte hver elev. Også faglig sterke lærere trenger tid til å bruke sitt faglige skjønn.

Knag Fylkesnes varsler derfor at SV vil foreslå en bemanningsnorm for grunnskolen i forbindelse med høstens statsbudsjett.

– Med økt lærertetthet vil tiltakene få større effekt. SV vil derfor foreslå en bemanningsnorm for grunnskolen. Både foreldre og lærere støtter et slikt krav, avslutter Knag Fylkesnes.

Del dette