open menu

– Feil å sende norske soldater til Irak

SV stiller seg ikke bak den norske militærinnsatsen i kampen mot ISIL.

– Det er en terrororganisasjon som står bak grusomme overgrep. Men vi er så usikre på om den militære strategien det legges opp til er riktig, at vi har valgt å stå utenfor enigheten på Stortinget. Og vi kan ikke stille oss bak å sende norske soldater inn i denne operasjonen, sier Audun Lysbakken.

SV gikk som eneste part i mot at Norge skal bidra i en militær operasjoner under dagens møte i den utviderde utenrikskomiteen. Norge skal i første omgang sende fem stabsoffiserer til USA for å bidra til planleggingen av den videre militære operasjonen. Det innebærer at dette trolig er det første skrittet til økt bidrag fra Norge.

– Vi mener terskelen for å si ja til å bidra militært, må være høy, sier partileder Audun Lysbakken.

Han begrunner det med faren for at en vestlig innsats i Irak, kan virke mot sin hensikt.

– Det er en fare for at det kan slå ut feil, nemlig at støtten til ISIL i den sunnimuslimske befolkningen isteden øker når ISIL kan få framstille seg selv som de som kjemper mot utenlandsk intervensjon. Så lenge vi ikke er sikre på at dette er veien å gå, blir det feil å sende norske kvinner og menn dit, og derfor har vi valgt å si nei til det, sier SV-lederen.

SV var de eneste som i møtet foreslo at spørsmålet om Norge skal bidra militær, bør behandles i et åpent Storting, slik at alle får innsyn i debatten.

Se intervju med Audun Lysbakken her: http://www.nrk.no/nyheter/#1.11940068.1.119400681411048198564000

Del dette