open menu

– En farlig reform

– Hva gjør regjeringen den dagen de første menneskene ikke får akutt nødvendig behandling, fordi det ikke er personell til å håndtere det?

Regjeringen går inn for en reform de kaller «Fritt behandlingsvalg». I virkeligheten ser vi opptakten til historiens største kommersialisering av norsk helsevesen. Dette vil gå på sikkerheten løs.

– Bent Høies helsereform vil gjøre det mindre trygt å bli syk i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken i dagens utgave av Klassekampen. – Det er avgjørende å stoppe denne reformen for å sikre at det er pasientenes behov som styrer, og ikke hva noen kan tjene penger på, sier han.

Klassekampen skriver at tre av de fire regionale helseforetakene er blant høringsinstansene som ikke vil ha reformen. Ifølge kritikerne vil reformen føre til ujevn fordeling av ressurser og kompetanse i landet, og at det offentlige kun vil sitte igjen med vanskelige og ulønnsomme behandlinger.

– Det blir ikke en eneste ekstra operasjonssykepleier eller kirurg av Bent Høies kommersialisering av helse. En ekstra sykepleier på Aleris betyr en mindre på Tynset, sier Lysbakken.

Lysbakken viser til at viktige aktører som helseforetakene og Sykepleierforbundet tegner opp et ærlig, men dystert bilde av hvor alvorlige konsekvenser denne reformen kan få.

– Personell forsvinner ut av sykehusene som driver akuttberedskapen. Folk som havner i en ulykke risikerer å ikke få rask nok behandling, fordi de som kunne hjulpet opererer knær på en kommersiell klinikk, sier han, og fortsetter: – Dette er ikke lek, det er ikke teori. Høyre bygger ned tryggheten vår for å oppfylle sine kommersielle drømmer, sier Lysbakken.

Del dette