open menu

Politisk oppgave å ivareta medie-Norge

SV foreslår en redningspakke for medie-Norge. – Det er en politisk oppgave å ivareta mangfoldet og kvaliteten i journalistikken, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell.

– Et mangfold av medier er avgjørende for en kritisk offentlighet, sier nestleder og kulturpolitisk talsperson i SV Bård Vegar Solhjell. 

Han ser med bekymring på at medie-Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon, med dramatiske kutt og trusler om nedleggelse. Samtidig er medie-Norge er inne i en krevende omstilling til digitale medier.

– For å sikre mediemangfoldet må vi gi støtte til aviser gjennom en vanskelig økonomisk tid, uten å sinke nødvendig omstilling til digitale medier, sier Solhjell.

Solhjell inviterte til debatt om mediepolitikk under Arendalsuka. Der presenterte han SVs seks tiltak for å sikre større forutsigbarhet i medie-Norge.

Dette er SVs mediepolitiske redningspakke:

  • Pressestøtten videreføres ut perioden: De varslede kuttene i pressestøtten fra Høyre/Frp-regjeringen vil true mediemangfoldet. SV ønsker et forlik på Stortinget for å sikre at pressestøtten videreføres på minst dagens nivå ut denne stortingsperioden for å gi forutsigbarhet og hindre større kutt.
  • Pressestøtten utvides med en støtte til innovasjon: SV ønsker en ordning for innovasjon og omstrukturering i forbindelse med at pressestøtten gjøres teknologinøytral. Slik kan lokalaviser og andre aviser med små økonomiske muskler bli mindre avhengige av annonseinntekter på papir, og sikre inntektsgrunnlaget i framtiden.
  • Nullmoms på papir og digitale medieprodukter: Nullmomsen på papir må videreføres minst i denne stortingsperioden. Samtidig må momsen på digitale medier fjernes.
  • Direktestøtte til kvalitetsjournalistikk: Det mest grunnleggende målet må være at det produseres god journalistikk i Norge – uavhengig av om det skjer på nett eller papir. I tillegg til pressestøtte ønsker vi derfor en direktestøtte til kvalitetsjournalistikk, både til frittstående journalister og redaksjoner.
  • Pressestøtte til stiftelser: Pressestøtte gis i dag til medieselskap. Vi ønsker å utvide denne definisjonen til også å inkludere stiftelse, framfor kun AS og ASA slik som i dag.
  • Innføre utbyttebegrensning: Med en utvidelse av pressestøtten til også å gjelde nettaviser blir det viktig å sikre at den brukes til å slutte opp om og styrke det frie ord og ytringsfrihet. Vi vil derfor arbeide videre med et forslag om en mulig utbyttebegrensning på medieselskap som mottar pressestøtte.

Solhjell varsler at han vil fremme forslagene til en mediepolitisk redningspakke i forbindelse med behandlingen av høstens statsbudsjett.

Del dette