open menu

– Behold sexkjøpsloven

– Evalueringen som viser at sexkjøploven fungerer etter hensikten bør bør sette punktum i debatten om å oppheve loven, sier Audun Lysbakken.

– Evalueringen som viser at sexkjøploven fungerer etter hensikten bør bør sette punktum i debatten om å oppheve loven, sier Audun Lysbakken.

Rapporten som har sett på virkningene av sexkjøpsloven, konkluderer med at loven har ført til mindre marked, dempet etterspørsel og svekket mulighet for menneskehandel, som var noen av de viktigste målene med loven.

Det var en sjeldent entydig forskningsrapport som i dag ble framlagt for Justis- og beredskapsdepartementet: sexkjøpsloven virker. SV- lederen mener dette er et sterkt signal til Høyre, Frp, Venstre og MDG , og oppfordrer dem til å legge vekk planene om å fjerne loven.

– Det vil være et dramatisk dårlig signal om Norge skulle oppheve loven. Det vil bli oppfattet som en legitimering av sexkjøp og en kapitulasjon i kampen mot menneskehandel. Sexkjøpsloven er viktig fordi den sier noe om hva slags normer og verdier vi som samfunn skal ha. I Norge skal ikke kvinnekroppen være en salgsvare, og mennesker skal ikke kunne omsettes til andres forlystelse, sier Lysbakken.

Sexkjøpsloven har fra innføringen vært gjenstand for debatt, og flere har etterlyst en grundig evaluering av loven. Dette er den første offentlige evalueringen av loven. Lysbakken ønsker den  velkommen som et første steg i evalueringen av loven.

– Vi har merket oss kritikken mot rapporten, og vi vil lese den grundig og høre på de kritiske stemmene, sier Lysbakken. Spesielt er vi opptatt av at levekårene til de som i dag selger sex ikke drukner den store analysen av markedet som helhet. Debatten om prostitusjon kan ikke reduseres til et spørsmål om tilbud og etterspørsel, sier Lysbakken.

Videre må vi nå diskutere hvordan vi kan bekjempe menneskehandel enda med effektivt, og hvordan vi kan forbedre hjelpetiltakene for prostituerte, med spesielt fokus på å bistå de som ønsker seg ut av sexindustrien. Ikke om loven skal fjernes eller ikke.

– SV mener staten må bruke større ressurser på å hjelpe de kvinner og menn som ønsker ut av prostitusjon, og vi mener det må bli lettere å få opphold i Norge for ofre for menneskehandel som velger å samarbeide med politiet, sier Lysbakken.

Del dette