open menu

Tillitskrisen i skolen må løses

For å unngå en ødeleggende og fastlåst konflikt i skole-Norge tar nå Audun Lysbakken nytt initiativ overfor partiene.

Ved inngangen til et nytt skoleår preges skolen av en tillitskrise mellom lærere og skoleeiere. Tre av fire lærere stemte nei til et nytt forslag til arbeidstidsavtale, og det ligger an til lærerstreik. En hovedgrunn er at forslaget innskrenker lærernes styring over egen tidsbruk. Lærerne opplever dette som mistillit, og frykter det vil gå ut over oppfølgingen av hver enkelt elev.

SV forstår lærernes motstand mot forslaget til ny arbeidstidsavtale, og er svært bekymret over at en rekke lærere sier de nå vil vurdere sin framtid som lærer. Representanter fra flere andre partier har uttrykt den samme forståelsen og den samme bekymringen. Men å være bekymret hjelper ikke elevene. Nå er det på tide at vi bidrar til å finne en løsning.

KS er en politisk styrt organisasjon, og hovedstyret i KS består av folkevalgte fra syv partier. Partiledere har et ansvar for at det er sammenheng mellom nasjonale utdanningspolitiske mål og hva våre partier gjør lokalt. I februar sendte Lysbakken et brev til partilederne fra opposisjonspartiene på Stortinget, der han orienterte om at Ivar Johansen fra SV ville ta saken opp i hovedstyret for å få tilslutning til å finne mer fleksible ordninger i dialog med lærerne. Dette initiativet nådde ikke fram. For å unngå en ødeleggende og fastlåst konflikt i skole-Norge, forsøker Lysbakken igjen.

Lysbakken har drøftet saken med sin partifelle i KS-styret. De er enige om at nasjonal og lokal politikk må henge sammen, og at KS må revurdere sitt utgangspunkt og komme lærerne nærmere i møte. Audun oppfordrer de andre partilederne til å gjøre det samme. Sammen kan vi bidra til at kommune-Norge og lærerne spiller bedre på lag, i det avgjørende arbeidet med å skape en god skole for alle elever.

Brev fra Lysbakken til partilederne

 

Del dette