open menu

Krever oljesvar fra statsministeren

– Statsminister Erna Solberg og regjeringen må avklare hvor mye av norsk olje og gass de vil la ligge for å følge opp FNs klimapanels nye rapport, sa Audun Lysbakken da han talte på Sosialistisk Ungdoms sommerleir i dag.

SV-lederen varslet på ungdomspartiets sommerleir at SV vil bruke høsten til å kreve svar fra statsministeren om norsk oljepolitikk. Lysbakken utfordret regjeringen til å sette ned et nytt tempoutvalg for oljevirksomheten i lys av de nye forsterkede advarslene fra FNs klimapanel.

– Før valget snakket Høyre-leder Erna Solberg stadig om at Norge var blitt for avhengig av oljen, men etter valget har det blitt helt stille. Klimaproblemet har ikke bruk for statsministre som er tause om løsningene, sa Audun Lysbakken.

Klimaforskerne har nå slått fast at minst tre fjerdedeler av verdens fossile energiressurser må bli liggende dersom det skal være mulig å begrense den globale oppvarmingen til to grader.

– Når mesteparten av verdens fossile energi må bli liggende i bakken for å unngå klimakatastrofe, er det useriøst å unngå diskusjonen om hvor mye norsk olje og gass som må bli liggende. Om vi skal brenne all vår olje, blir det umulig for oss å be andre land la være å utnytte sine fossile ressurser, sier Audun Lysbakken.

SV ønsker at Norge nedsetter et nytt tempoutvalg som kan vurdere hvor mye olje og gass Norge kan ta opp uten å bryte med togradersmålet. Før et slikt utvalg er på plass vil SV gå inn for en oljepause, og stemme mot tildeling av nytt areal til oljeindustrien. SV mener det er den eneste oljepolitikken som er forsvarlig og ansvarlig.

– Erna Solberg må nå svare på om også hun, i likhet med Jonas Gahr Støre og lederne for sentrumspartiene, erkjenner at deler av Norges oljeressurser må bli liggende på havets bunn. SV krever en avklaring fra Erna Solberg i god tid før klimatoppmøtet i Lima i desember, sa Lysbakken

Del dette