open menu

– En klar faglig protest fra lærerne

En kraftig signal fra lærerne om at de ønsker mer tillit og mindre detaljstyring, sier SV-leder Audun Lysbakken om at 73 prosent av lærerne i KS sektor har stemt nei til tariffavtalen.

–  Når så mange lærere nå har sagt et klart nei til avtalen med KS er det en veldig klar faglig protest mot arbeidsgivernes ønske om å binde opp lærernes arbeidstid. Det er KS som bærer ansvaret for denne konflikten, de har presset lærerne for langt, sier Audun Lysbakken.

– Lærerne kjemper for mer tillit og mindre detaljstyring av arbeidshverdagen. Det avgjørende er ikke hvor mange timer lærerne er på skolen, men hvor mange timer de har til å følge opp elevene sine.

SVs representant i KS-styret tok i forkant av forhandlingene initiativ til å endre KS sin posisjon når det gjaldt å bestemme lærernes arbeidstid, men ble nedstemt av alle de andre partiene i KS styret.

–  Jeg håper nå KS innser at det å legge for rigide føringer på lærerne sin arbeidstid ikke er veien å gå for å øke kvaliteten i skolen, men derimot å gi lærerne den tilliten de fortjener. SV gir lærerne vår fulle støtte i denne konflikten, sier Lysbakken.

 

Del dette