open menu

– Regjeringens sykehusplaner vil svekke det offentlige helsevesenet

Denne regjeringen har større omsorg for dem som vil tjene penger på helse, enn for de mest utsatte pasientene, sier Audun Lysbakken om regjeringens planer for endringer i helsesektoren.

– Dette er ikke noe fritt behandlingsvalg, det er tvangsprivatisering. Det er ikke pasientene som får større valgmuligheter, men kommersielle foretak, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken mener reformen innebærer en helt ny måte å prioritere på, og vil bidra til at de pasientene det lønner seg mest å behandle vil komme raskere fram i køen.

– Taperne blir de svakeste pasientene, de med kompliserte diagnoser og sammensatte lidelser. I helsevesenet bør prinsippet naturligvis være motsatt, de med størst behov må prioriteres først, sier Lysbakken.

Regjeringens forslag betyr at private aktører får mye mer makt i helse-Norge. Det offentlige blir nødt til å finansiere de tilbudene de kommersielle ønsker å etablere.

– Det blir i større grad hva man kan tjene penger på, og ikke hva pasientene har mest behov for, som styrer hva slags tilbud som skal bygges ut, sier Lysbakken.

Han mener det er bløff at dette systemet vil få vekk helsekøene. Privatisering gir ikke en eneste ekstra krone til helse, eller en eneste ny lege eller sykepleier i Norge. Det betyr bare større konkurranse om de ressursene som allerede finnes. Derfor vil regjeringens forslag svekke det offentlige helsevesenet.

– Dette kan være begynnelsen på den mest omfattende privatiseringen vi noen gang har sett i  velferdsstaten. Det er et angrep på det som til nå har vært grunnleggende prinsipper i norsk helsepolitikk, ved at konkurranse settes foran solidaritet og faglighet.

– Vi vil sterkt appellere til KrF og Venstre om å ikke støtte dette, og heller gå sammen med de rødgrønne partiene om å forbedre fellesskapsløsningene. De to partiene har nå et svært stort ansvar.

Del dette