open menu

Enighet om tiltak for sikkerhet til sjøs

SV fikk flertall i Stortinget for forslagene om å styrke sikkerheten til sjøs.

I dag fikk SV flertall sammen med Høyre, Frp og Mdg for at regjeringen skal fremme forslag om en bredere pakke med tiltak for å styrke sikkerheten til sjøs. Her vil regjeringen blant annet vurdere å senke promillegrensen til 0,2 for fritidsbåter, vurdere krav om kurs for førere av raske båter, og en serie andre tiltak slik Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe har foreslått. Regjeringen vil legge fram saken for Stortinget allerede før året er omme.

SV fikk også gjennomslag for påbud om bruk av redningsvest der det er barn i båten, med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti. Forslaget innebærer at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. Regjeringen skal i denne forbindelse se på blant annet aldersgrense, type båt og type situasjon.

Saken har vært en thriller i Stortinget fram til det siste. Utfallet ble derfor først klart i løpet av avstemmingen. Behandlingen viste at alle partiene på Stortinget er enige om at det er viktig å styrke sikkerheten til sjøs. Dette betyr at partiene på Stortinget vil få en ny anledning til å diskutere sjøvett og sikkerhet for brukere av fritidsbåter.

Næringspolitisk talsperson i SV Torgeir Knag Fylkesnes er glad for vedaket.

– Vi er overbevist om at det må mange ulike tiltak til for å styrke sikkerheten til sjøs. Påbud er blant dem, men vi må i tillegg sette inn tiltak når det gjelder fyll, fart, kontroller og koordinere det holdningsskapende arbeidet. Dette har også ekspertgruppen nedsatt av Sjøfartsdirektoratet foreslått.

SV støttet derimot ikke forslaget fra Arbeiderpartiet om et generelt påbud om flytevest i båter med fart som er under åtte meter.

– Forslaget hadde flere problematiske sider. For det første tok det ikke inn spørsmål som promille og fart, noe vi vet er svært viktige årsaker til ulykker på sjøen. For det andre ville forslaget gjort det påbudt med vest for en person som ligger og soler seg i en stillestående jolle, mens en stor skjærgårdsjeep kunne sust forbi i 30 knop med en vestløs beruset sjåfør uten at denne føreren hadde gjort noe ulovlig, sier Fylkesnes.

Han trekker også fram at forslaget har prinsipielle sider.

– Stortinget må se påbud og forbud i sammenheng med andre påbud og forbud. Vi må være konsekvente. Hvis Stortinget innfører et generelt påbud om å bruke redningsvest, hva da med andre saker, som sykkelhjelm, alpinhjelm, refleks, GPS til fjells – saker hvor vi vet at pressgrupper ønsker påbud?, spør Fylkesnes.

Det meste av reguleringer er fornuftige, men vi kan ikke lovregulere alt vi er for. Når det kommer til stykket er det sunn fornuft og kunnskap som avgjør sikkerheten til folk, avslutter han.

Del dette