open menu

SV vil styrke sikkerhet til sjøs

SV mener forslag om et generelt påbud om flytevest i båter under 8 meter har store svakheter, derfor fremmer vi egne forslag som vi mener er bedre egnet til å styrke sikkerheten til sjøs.

SVs gruppemøte har besluttet å stemme mot forslaget som går inn for et generelt påbud om redningsvest i båter under 8 meter i fart.

Vi vil fremme følgende forslag til behandlingen i stortinget:

1) Regjeringen bes fremme et forslag som påbyr bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten.

2) Regjeringen bes fremme en sak med tiltak for å styrke sikkerheten i sjø/elv/vann, herunder sterkere tiltak mot promillekjøring og fart til sjøs. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av 0,2 som promillegrense til sjøs, samt egne kurs for skippere av raske båter.

–   Vi mener Aps forslag om et generelt påbud om flytevest i båter under 8 meter, har store svakheter, og jobber derfor for å skaffe flertall for andre tiltak som er mer treffsikre, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

– Lovforslaget slik det er formulert i dag vil føre til at du er påbudt å ha på redningsvest når du pilker i ei saktegående snekke, mens du kan cruise rundt så fort du vil i en skjærgårdsjeep eller ribb, uten redningsvest, så lenge båten din er over 8 meter, fortsetter Fylkesnes.

Samlet mener SV at dette vil bidra til høyere sikkerhet enn det opprinnelige forslaget. SVs forslag omhandler både bruk av sikkerhetsutstyr, samt tiltak som griper inn i de viktigste årsakene til ulykker til sjø – promille og fart.

– SV mener det er et viktig prinsipp at vi ikke skal innføre påbud som innskrenker folks frihet, med mindre det dreier seg om handlinger som skader andre, vi mener derfor at disse forslagene vi ivareta dette hensynet på en bedre måte, sier Torgeir Knag Fylkesenes.

Del dette