open menu

SV vil ikke forby fattige muligheten til å be om hjelp

Et forbud mot tigging er å bekjempe fattigfolk i stedet for å bekjempe fattigdom. – La oss kalle en spade for en spade – denne loven handler om å fjerne den ubehagelige fattigdommen vekk fra våre gater, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

Det er nå klart at regjeringspartiene Høyre og FrP med støtte fra Senterpartiet, på mandag vil åpne for at kommuner kan innføre lokale tiggeforbud. Forslaget er et skritt på veien mot målet om å få til et nasjonalt forbud neste år.

– Lovforslaget tegner et bilde av massiv aggressiv tigging som et skalkeskjul for grov kriminalitet. Ikke bare er dette et karikert og feilaktig bilde av virkeligheten, men dersom dette hadde vært kjernen av problemet hadde ikke forbud mot tigging vært et egnet virkemiddel. Menneskehandel, organisert kriminalitet, vinningskriminalitet og aggressiv tigging er ikke lov i Norge i dag, sier Bård Vegar Solhjell.

Forslaget er ikke egnet som et tiltak for å bekjempe menneskehandel, eller til å hjelpe de som ser seg nødt til å tigge for å tjene til livets opphold.

– Det er en lov som kun er egnet til å gi politiet et redskap til å fjerne den ubehagelige fattigdommen vekk fra vårt synsfelt, sier Solhjell.

Fattigdom fjernes ikke med forbud. Fram til sommeren 2006 var det i prinsippet forbudt å tigge i Norge. Den såkalte «løsgjengerloven» ble opphevet av et samlet Storting på bakgrunn av et forslag fra SVs Inga Marte Thorkildsen. Da var alle partiene enige om at et moderne samfunn ikke møter fattigdom med kriminalisering.

SV holder fast ved denne tidligere enigheten og mener fortsatt at fattigdom må møtes med sosiale tiltak, ikke kriminalisering. Selv om de fattige nå ikke er norske.

Del dette