open menu

Dobler innsatsen for skole, eldreomsorg og barnehager

– SV vil doble Regjeringens økning i kommunenes inntekter, fordi skole, eldreomsorg og barnehager er viktigere enn skattelettelser, sier SVs kommunalpolitiske talsperson Karin Andersen.

– Regjeringens forslag om rundt 4,5 milliarder mer til kommunene er så lite at det vil bety kutt og store mangler, sier SVs Karin Andersen.

SV er det partiet som vil gi mest til kommunene, og ønsker å bevilge 8,8 milliarder mer til kommunene for 2015.

Regjeringens forslag til kommuneproposisjonavgjør kommunens inntekter for 2015. Den behandles i neste uke. Regjeringen ønsker her å øke kommunenes inntekter med mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Fordi kommunene også har fått nye oppgaver, vil en så liten økning føre til velferdskutt.

– Lite er så viktig i det daglige som at skolen er god, at vi får barnehageplass når vi trenger det og pleie og omsorg hvis helsa svikter eller alderen krever sitt. En rekke kommuner har alt for få barnehageplasser fordi Regjeringen har bevilget for lite penger til det. Det er umoderne og et alvorlig løftebrudd, sier Andersen.

 

Klimatiltak

SV er det eneste partiet som nå bevilger penger til klimatiltak for kommunene.

– Regjeringen har ikke lagt ei krone på bordet for at kommune skal kunne ta klimaansvar og gjøre helt nødvendige tiltak mot flom og uvær som vil komme, sier Andersen.

 

Styrker barn

En særlig satsing for SV er en styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

Skolehelsetjenesten og helsestasjonene når alle barn. De er der barna er, og har mulighet til å oppdage hvem som trenger hjelp. I tillegg foreslår vi aktivitetsstøtte til alle barn i familier på sosialhjelp.

– Det mangler 1500 stillinger her. Derfor har vi prioritert å øremerke 550 millioner kroner i tillegg til de 200 millionene som regjeringen vil bevilge, sier Karin Andersen.

I tillegg vil SV trappe opp barnevernløftet med anslagsvis 300 millioner slik at det blir minst 1500 nye stillinger i barnevernet.

Del dette