open menu

– Mer åpenhet om kundelister

Nye statsråder og statssekretærer skal i fremtiden måtte opplyse om sine oppdragsgivere fra tiden før de ble utnevnt til toppjobber i departementene, foreslår SV, Ap og Sp.

– Et demokrati er avhengig av åpenhet. Vi ønsker en større åpenhet om hvilke bindinger og interessekonflikter landets øverste politiske ledelse kan ha, sier Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV.

Sammen med Ap og Sp fremmer han i dag et nytt lovforslag som skal sikre åpenhet om kundelistene til statsråder og statssekretærer.

– Dette er et viktig forslag for mer åpenhet. Forslaget vil sikre at vi kjenner til oppdragsgivere og kundeforhold hos dem som får størst makt i norsk politikk. Jeg vil særlig utfordre Venstre, som ofte har støttet SV om åpenhet, til å stemme for forslaget, sier Solhjell.

 

Skal ikke være tvil

Forslaget går inn for å utvide opplysningsplikten i det lovpålagte stortingsregisteret til også å gjelde regjeringsmedlemmenes tidligere oppdragsgivere i jobber de har hatt med å fremme politiske eller næringsmessige interesser.

– Det skal ikke være tvil om hvem politikerne jobber for. Dette forslaget vil rydde slik tvil av veien, sier Solhjell.

 

Lex Listhaug

Spørsmålet om åpenhet om kundelister kom på dagsorden da landbruksministeren og flere statssekretærer i regjeringen Solberg ikke ønsket eller hadde anledning til å offentliggjøre navn på sine oppdragsgivere.

Lovforslaget fra SV, Ap og Sp vil hindre lignende tvil om politikeres integritet i fremtiden.

Ifølge lovforslaget skal statsrådene og statssekretærene registrere hvem man har hatt som tidligere oppdragsgivere det siste året før de trer inn i regjeringen.

– SV har arbeidet for åpne kundelister i mange år. Nå håper jeg vi kan få dette til, sier Solhjell.

Del dette