open menu

Regjeringen holder Nord-Norge for narr

– I dag presenterte Regjeringen et gigantisk løftebrudd overfor nordleningene, sier SVs næringspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, om den nye arbeidsgiveravgiften.

På direkte spørsmål i spørretimene har regjeringen sagt at de vil kompensere krone-for-krone til de landsdelene som nå får økt arbeidsgiveravgift. – I dag presenterte regjeringen et gigantisk løftebrudd overfor nordlendingene, uttaler Torgeir Knag Fylkesnes, SVs næringspolitiske talsperson.

Regjeringen foreslår generelle tiltak som bagatellmessig støtte (fribeløpsordningen) og økt kjøp av transporttjenester. Disse kommer arbeidsgivere i alle distriktene til gode, og er småbeløp å regne. Den direkte kompensasjonen overfor Nord-Norge, som er landsdelen som kommer aller dårligst ut av regjeringens opplegg, er infrastrukturtiltak uten noen forpliktelser. De foreslår 1,6 milliarder over 4 år, uten å forplikte seg til hvilke tiltak eller om dette er prosjekter som allerede er underveis.

– Regjeringen forsøker å kamuflere investeringer som allerede er underveis som ekstraordinær kompensasjon. Dermed er de store summene i «pakken» ren retorikk. Tiltakene ligger jo allerede i transportplaner som regjeringen bruker om igjen. Dette er dobbelt bokholderi i milliardklassen.

Tidligere har både statsråd Sanner og statsminister Solberg lovet at nordlendingene skulle bli kompensert krone-for-krone for den økte avgiften. Pakken de i dag presenterte er langt fra det.

– Regjeringen holder Nord-Norge for narr, avslutter Fylkesnes.

Del dette