open menu

SV-forslag pålegger oljeindustrien utslippskutt

Alle oljefeltene på Utsirahøyden skal drives med utslippsfri kraft fra land senest i 2022.

Dette er alle partiene på Stortinget enig om. Bakgrunnen for forhandlingene var et representantforslag fra Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås fra SV. I forslaget krevde SV at kraft fra land-løsning skulle på plass for hele Utsirahøyden fra første dag, altså i 2019. Et slikt forslag ville gi større kutt i klimagassutslipp, men avtalen alle partiene på Stortinget nå er enige om, er et fremskritt.

– Den gode nyheten er at Johan Sverdrup-feltet skal drives med utslippsfri kraft fra land i hele feltets 50-årige levetid, og vi kvitter oss med tre sterkt forurensende gasskraftverk på de andre oljefeltene på Utsira senest i 2022. Den dårlige nyheten er at vi ikke fikk med oss Stortinget på å gjøre dette tidligere, sier Heikki Eidsvoll Holmås

Det er også enighet i Stortinget om at Oljedirektoratet skal fram en faglig vurdering om hvor raskt en kabelforbindelse mellom alle feltene på Utsira skal etableres, eventuelt om det er mulig allerede fra produksjonsstart, uten at dette forsinker første byggetrinn av Johan Sverdrup-feltet. 

– SV har hele tiden vært klar på at det må stilles klare krav til oljeindustrien fra første dag. Det har de store partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, vegret seg for. Oljeindustrien er blitt bøllen i klassen som bruker utpressing som metode, og jeg er forberedt på omkamper mot oljeindustrien, sier stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås, SVs medlem i energi og miljøkomiteen.

Del dette