open menu

Historisk seier for FMLN

SV gratulerer FMLN med historisk valgseier og feirer presidentinnsettelsen i El Salvador. FMLN er SVs viktigste samarbeidspartner i Latin-Amerika.

Søndag 1. juni er innsettelsen av den nyvalgte presidenten i El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, fra venstrepartiet FMLN.

Sammen med internasjonale gjester fra over 100 land, deltar SVs Thomas Johansen på seremonien og folkefesten, som finner sted i hovedstaden San Salvador.

Etter en lang og polarisert valgkamp dro FMLN i land seieren i den andre valgrunden 9. mars. Den tidligere geriljakommandanten, Sánchez Cerén, vant en knepen seier med noen tusen flere stemmer enn høyresidas kandidat etter at partiet hadde mobilisert medlemmene til valgkamp og banket på døren til over én million salvadoranske hjem.

FMLN vant også forrige presidentvalg, men forskjellen er at den gang vant FMLN i allianse med den uavhengige og mer sentrumsorienterte presidentkandidaten, Mauricio Funes. I Funes regjering var Sánchez Cerén visepresident, og hadde blant annet ansvar for sosialpolitikken. I et land med enorme forskjeller mellom fattige og rike, har FMLN i forrige regjeringsperiode prioritert politiske tiltak for å utjevne forskjellene. Et av de mest populære tiltakene er den såkalte skolepakken, som har gitt skolebarn ved offentlige skoler gratis skoleutstyr, sko, skoleuniform og skolemat. Sanchez Cerén har slått fast den nye regjeringen vil fortsette satsningen på de unge ved å investere i kultur, idrett og utdanning for barn og unge.

Valgresultatet befester ikke bare FMLNs rolle som den viktigste politiske bevegelsen i El Salvador, men sikrer også at El Salvador fortsatt er en del av den «røde bølgen» i Latin-Amerika. Stadig flere land i regionen har valgt fram venstreorienterte regjeringer, som har til felles at politikken deres kjennetegnes av økt satsning på velferd og sosial utjevning, et mer inkluderende demokrati, mer regionalt samarbeid og en mer uavhengig posisjon ovenfor USA.

Under borgerkrigen på 80-tallet og fram til fredsavtalen i 1992 kjempet FMLN en væpna motstandskamp mot det USA-støttede militærdiktaturet. SV har fulgt FMLNs vei fra gerilja til politisk parti, og fra opposisjonsparti til regjeringsparti gjennom et mangeårig nært og gjensidig partisamarbeid. De siste årene har SV og FMLN gjennomført et demokratiprosjekt med støtte fra NORAD. Prosjektet har hatt som mål å styrke demokratiet, blant annet ved å øke kvinners og unges deltakelse i partiet. Representanter fra SV og FMLN har også deltatt som valgobservatører, både ved stortingsvalget i Norge i 2013 og ved presidentvalget i El Salvador i 2014.

FMLNs overgang til et lovlig politisk parti er det mest vellykkete eksempelet på at en tidligere geriljabevegelse har klart å bygge opp et sterkt, demokratisk parti med stor folkelig oppslutning. FMLNs historie er også historien om fred og forsoning i et borgerkrigsherjet land, og om å skape samfunnsendringer gjennom politisk organisering, demokratiske prosesser og internasjonalt samarbeid.

Etter presidentinnsettelsen 1. juni, står utfordringene i kø for den nye regjeringen. El Salvador har blant annet hatt en økning i kriminalitet den siste tiden, og drapsraten er nå på urovekkende 9 drap per dag. Dette er noe den nye presidenten har lovet å ta tak i, både gjennom strakstiltak for å bekjempe de kriminelle gjengene og forebyggende tiltak ved å satse på utdanning og et verdig arbeid for El Salvadors unge.

Gjennom å være representert under presidentinnsettelsen i EL Salvador vil SV uttrykke gratulasjoner og lykkeønsker til FMLN og EL Salvador i årene som kommer, i tillegg til stort ønske om å fortsette samarbeidet for demokrati, velferd, fred og sosialisme.

Del dette