open menu

– Vis lærerne tillit

– Som lærer vil jeg ha tid, tillit og faglig handlingsrom. Da gjør jeg den beste jobben for elevene mine. Nå opplever mange lærere at yrket vårt er under press.

Det sier Ingrid Fiskaa, sentralstyremedlem i SV og lærer ved Hellerud videregående skole i Oslo. Hun reagerer på KS’ ønsker om å binde opp lærernes arbeidstid.

–         Målet til KS er tiden vår skal styres mer rigid. Det er et mål som bygger på mistillit og mistenksomhet. Det virker som om KS tror at vi lærere kaster bort tiden vår på tull. Men tvert imot er dagens arbeidstidsavtale et godt utgangspunkt for å prioritere eleven. Vi kan jobbe ekstra mye i perioder der heldagsprøvebunkene hoper seg opp, og vi kan bruke tid på skolen når elevene våre er der, sier Fiskaa.

Hun mener både KS og flertallet i en rekke høyrestyrte kommuner presser på for tiltak som begrenser lærerens handlingsrom. Det blir større vekt på testresultater og på konkurranse mellom skolene. Flere ivrer for individuelle lønnstillegg på bakgrunn av standardiserte måltall.

–         Lærerhverdagen skal handle om møtet mellom lærer og elev. Men tiden vi bruker til undervisning er under press, fordi vi overstyres til å bruke tiden vår på andre oppgaver – enten det er flere prøver, skjemaer eller bunden tidsbruk utenfor klasserommet, sier Fiskaa.

KS sitt forslag til ny arbeidstidsavtale har vært et hett tema på lærerværelsene i vår. I februar foreslo SVs Ivar Johansen at den gamle arbeidsavtalen, uten bundet arbeidstid, skulle legges til grunn for forhandlingene. SV-leder Audun Lysbakken skrev brev til sine partilederkolleger og oppfordret dem til å støtte initiativet. SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes mente KS sitt opprinnelige forslag var bygget på mistillit til lærerne, og ville ramme undervisningstilbudet. Men SVs forslag fikk ikke gjennomslag.

–         Jeg er glad for at SV åpent støttet lærerorganisasjonene i vår. Det må være mulig for politikere å kommentere forslag som handler om organiseringen av norsk skole. Politikere liker å si at læreren er viktigst og at lærerne må gis økt frihet. Da kan man ikke sitte stille å se på at lærernes medbestemmelsesrett og faglige skjønn innskrenkes, slik KS ønsket, mener Fiskaa.

Denne uken aksepterte Unio kommune meklingsmannens skisse til arbeidstidsavtale for skolen, etter harde forhandlinger. Resultatet vil nå bli sendt ut på uravstemning blant medlemmene. Som lærer i Oslo skal ikke Fiskaa selv avgi stemme i KS-området, men avtalen diskuteres på lærerværelset.

–         Det er ingen tvil om at Utdanningsforbundet har stått på for lærernes medbestemmelsesrett. Samtidig oppleves deler av resultatet som et skritt i feil retning. Jeg håper uansett at den uroen mange lærere nå føler for yrket sitt, leder til et opprør for læreryrket. Lærerne skal vite at SV støtter dem i den kampen, avslutter Fiskaa.

Del dette