open menu

Startet naturverngruppe på Stortinget

– Denne gruppa skal skal sette spørsmål om naturvern og naturmangfold på dagsorden i Stortinget, sa SVs Bård Vegar Solhjell på oppstartsmøtet tirsdag.

Tirsdag hadde Stortingets nye tverrpolitiske naturverngruppe sitt oppstartsmøte. Gruppa ble dannet etter et initiativ fra Bård Vegar Solhjell (SV), Eirin Sund (Ap) og Nikolai Astrup (H).

Til oppstartsmøtet innledet den britiske naturvernkjendisen og forfatten av boka «What has nature ever doen for us?», Tony Juniper, i tillegg til leder av NOU 2013:10 om naturens goder og tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet, Stein Lier Hansen.

– Jeg kan nå si at allerede før naturverngruppa er offisielt stiftet har vi 25 stortingsrepresentanter som medlemmer, sa Solhjell.

Ever 40 personer fra ulike organisasjoner opptatte av naturvern var også representerte.

Naturverngruppa skal ikke ha et felles politisk program, men jobbe for å sette naturvernsaker på dagsorden i Stortinget.

 

Del dette