open menu

Regjeringens landbruksbommert

-Regjeringen har bommet fullstendig på landbrukspolitikken, sier Karin Andersen, landbrukspolitisk talsperson i SV.

SV reagerer kraftig på regjeringens provokasjoner i landbrukspolitikken.

-Regjeringen har ikke støtte for sin politikk i Stortinget, og befolkninga støtter ikke angrepet på distriktslandbruket, sier Andersen.

Hun reagerer sterkt på den uryddige framgangsmåten regjeringen har hatt.

-Nå har regjeringen prøvd å forhandle med Krf og Venstre i natt, er det svært spesielt at verken  landbruksministeren eller partilederne var til stede. Det vitner om en manglende respekt for saken og en manglende forståelse for at dette handler om maten vår og levebrødet og framtida for tusenvis av bønder og deres familier, sier Andersen.

SV inviterer til løsning

SV har tatt initiativ til at Stortinget skal bidra til å finne en løsning i saken.

-Vi vil bidra  til inntektsøkning for landbruket og sette en stopper for forsøkene på å svekke matproduksjonen og distriktslandbruket. Realitetene i Norge er at vi har mange smale fjorder og daler og matjorda ligger spredd og må dyrkes der den er. Hvis vi fortsatt skal ha matproduksjon i hele landet, må det aktivt legges til rette for det. Om regjeringen får det som de vil, vil det til slutt bare være noen få stor bruk i sentrale strøk som lønner seg.

SV-leder Audun Lysbakken er også kritisk til regjeringens tilbud, og mener vi trenger økt norsk matproduksjon i en tid hvor klimaendringene truer den globale matforsyningen.

-Et jordbruk spredt over hele landet, hvor det også er plass til mindre bruk, er det beste både for matproduksjonen, miljøet og distriktene. SV vil derfor jobbe for en avtale som både gir bøndene bedre inntekt enn regjeringen legger opp til, og reverserer forslagene om strukturendringer til fordel for større bruk, sier han.

Del dette