open menu

Trår til for el-sykkel

– Vi vil ha momsfritak på el-sykkel. Det krever partileder Audun Lysbakken og nestleder Bård Vegar Solhjell, som en del av en grønn og moderne bypolitikk.

Norge skal bli én million flere mennesker på 15 år. Veksten vil skje i byområdene. Samtidig skal Norge redusere klimagassutslippene sine drastisk.

SV har i dag tatt initiativ til en debatt i Stortinget om en grønn og moderne bypolitikk. Debatten kan følges på nett.

– Sykkel snakkes ofte ned som litt smått og ubetydelig, men overgangen fra bil til sykkel er det som til en billigst penge har størst positiv klimaeffekt. I tillegg har det enormt positiv effekt på lokal luftforurensing, noe som er et stort problem i de store norske byene, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell til Dagbladet.

I dag presenterer han momsfritak på el-sykkel som ett av sju punkter i satsing på grønn og moderne bypolitikk.

 

Grønn og moderne bypolitikk

Dette er SVs bypakke for grønn og moderne transport:

  • Bygge flere sykkelveier. Starte opp en belønningsordning til kommuner som satser på utbygging av gang- og sykkelvei i revidert budsjett.
  • Innføre avgiftsfritak for el-sykler.
  • Opprette et «miljøfelt» når kollektivfeltene blir av elbiler, reservert for elbiler og biler med to eller flere personer i rushtida.
  • Stille minstekrav for boligbygging rundt kollektivknutepunkt.
  • Øke støtte til Transnova i revidert statsbudsjett med 20 millioner kroner for å styrke utbyggingen av elbil-infrastrukturen i Norge.
  • Starte opp igjen arbeidet med miljøvennlige offentlige innkjøp gjennom DIFI ved å bevilge 10 millioner kroner i revidert budsjett.
  • Gjennomføre kjøpesenterstopp utenfor bysentrum og tettsteder.

 

Mer sykkel

– Når vi ser byplanlegging i norske byer, er det helt utrolig hvor lite oppmerksomhet det har vært rundt syklistenes kår. SV er et parti som lenge har stått for en aktiv sykkelpolitikk, både nasjonalt og lokalt. Vi trenger flere politikere som er opptatt av dette, men jo flere som velger sykkelen, jo større blir presset for en annen politikk på feltet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.

Del dette