open menu

– Det er på tide med et bibliotekløft

– Bibliotek fortjener å være vinneren i kulturpolitikken de neste årene, sier SVs kulturpolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell. Han tar nå et femårig bibliotekløft til Stortinget.

– Bibliotekløftet sikrer at bibliotekene rundt om i landet har gode tilbud, er arenaer for offentlig samtale og debatt, og med gode digitale tilbud, sier Solhjell.

Han presenterer i dag bibliotekløftet på Litteraturfestivalen på Lillehammer, hvor han deltar denne uka.

Bibliotekene er blodårene i det kulturelle systemet fordi de gjør kunnskap og kultur, litteratur og verdier tilgjengelig til alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Likevel har biblioteket ikke kommet godt nok ut av det i de siste års kulturløft.

Bibliotekene har vist seg å være tilpasningsdyktige for samfunnsendringer ved å innlemme andre medier enn bøker i sitt tilbud. Bibliotekene har utviklet seg over tid. I tillegg til å være et sted for stille lesing, har de også blitt viktige møtesteder for folk og et sted for debatt. Særlig barn, unge og kvinner er hyppige brukere av bibliotek, og også innvandrerbefolkningen benytter seg i stor grad av bibliotekene.

Nedgang

Likevel har realutgiftene til bibliotek per innbygger gått ned og bibliotekenes andel av de totale utgiftene til kulturformål er synkende.

Det har også vært en nedgang i antall bibliotek i Norge. Oslo og Bergen kommer desidert dårligst ut blant de nordiske storbyene når det gjelder antall filialer per innbygger. I Helsinki deler 16.000 mennesker hvert bibliotek, mens tallet i Oslo er 37.000.

Nasjonalt bibliotekløft

Solhjell tar nå et nasjonalt femårig bibliotekløft til Stortinget:

  1. En nasjonal strategi for folkebibliotekene.
  2. En øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift over fem år før disse føres inn i rammeoverføringene til kommunene.
  3. Et felles nasjonalt digitalt mediebudsjett for kjøp av tilgang til digitale ressurser. Samtidig settes det i gang en utredning om hvordan man best sikrer tilgang til både tradisjonelle bøker og e-bøker på biblioteket.
  4. Øke tilskuddet til, og utarbeide en plan for kompetansehevingstiltak for bibliotekenes ansatte. Slik kan flere bibliotek enn i dag tilby aktiv formidling innen litteratur, musikk og film, samt bistå brukerne med kunnskapsinnhenting og søkestrategier i en stadig mer kompleks informasjonsjungel.
  5. Støtte etablering av nye biblioteklokaler, og tilpassing eller utvidelse av eksisterende biblioteklokaler.

Del dette