open menu

Flertall for ren kraft til Utsira

Flertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til oljefeltene på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om kraft fra land til Utsira.

– Klimaendringer rammer allerede mennesker. I dag har vi hindret store nye utslippsøkninger i Norge, sier SVs miljøpolitiske talsmann Heikki Eidsvoll Holmås.

– Oljeindustrien, som er den største forurenseren i Norge, kan ikke øke utslippene, når vårt felles mål er å gå mot nullutslippssamfunnet, sier Holmås.

Stortingsflertallet som sørger for ren kraft til Utsira består av partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne.

 

Norge kan nå klimamålene

Olje- og gassutvinning var den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge med 27 prosent av de totale klimagassutslippene. Utslippene har økt kraftig siden 1990 og er årsaken til at norske klimagassutslipp har økt. Når man forsyner oljeplattformer med kraft fra land, slipper man å bruke forurensende gassturbiner på plattformene. Enigheten i Stortinget betyr at Norge fremdeles har mulighet til å nå sine klimamål.

– Når olje- og energiministeren ikke har tatt grep for å nå Norges klimamål, så må Stortinget gjøre det. Nå er marsjordren gitt: Utsiraområdets kraftbehov skal dekkes med ren kraft fra land, sier Holmås.

FNs klimapanel advarer om å gjøre investeringer som låser klimagassutslippene på et høyt nivå i lang tid. Feltene på Utsira vil leve i mellom 20 til 50 år.

Dette har partiene i dag blitt enig om:

  • Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om etablering av en områdeløsning som omfatter Gina Krogh, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.
  • Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om at kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.
  • Stortinget ber regjeringen legge flertallets merknader i denne innstillingen til grunn for det videre arbeidet med utviklingen av petroleumsaktivitet på den sørlige Utsirahøyden.

 

Del dette