open menu

God kommuneøkonomi viktigere enn størrelsen

– Jan Tore Sanner er mer opptatt av kommunenes størrelse enn å sørge for gode velferdstilbud til alle. Han truer kommunene med tvangssammenslåing, men burde heller vært opptatt av en god kommuneøkonomi, sier Karin Andersen.

Skal kommunene klare alle oppgavene sine godt og bygge sterke fagmiljøer, er god kommuneøkonomi viktigere enn størrelsen. SV er positive til mer kommunalt samarbeid så lenge det skjer i former som sikrer åpenhet og demokratisk styring, og til sammenslåing når kommunene ønsker det selv.

– SV er imot tvangsekteskap – kommunesammenslåing må skje frivillig, ikke med tvang, fastslår Karin Andersen.

Pengene som er satt av til kommunene er altfor lite. I kommuneproposisjonen som kom i dag økes tilskuddet til vekstkommunene med omlag 280 millioner kroner. Men dette tas av den totale ramma til kommunene, og fører dermed til at særlig innbyggerne i fraflyttningskommuner taper.

– Nå betaler kommunene prisen for de rikes skattefest. Regjeringen snakker mye om gjennomføringskraft, men viser null gjennomføringsevne når det kommer til satsing på barn og eldreomsorg. Samtidig som regjeringen i løpet av uker ga milliarder i skattelette til de rikeste, har de ingenting å gi kommunene som har ansvar for barn og eldre, sier Karin Andersen.

Regjeringen gjør heller ikke noe for alle barnefamilier som venter på barnehageplass eller satser på kollektivtransport.

– Vi er skuffet over at det ikke finnes spor av klimasatsing i form av penger til kollektivsektoren og at regjeringen svikter småbarnsfamiliene ved å ikke gi en krone for å redusere barnehagekøene, sier Andersen.

Del dette