open menu

SV flytter til Tøyen

– SV var en pådriver for Tøyensatsningen. Nå ønsker vi å bidra til en positiv utvikling for området ved å flytte partikontoret hit, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det kommer til å skje så mye spennende og positivt på Tøyen. Flyttingen viser at vi fortsatt er med og at vi fortsatt setter pris på området. Nå kommer vi også nærme SVs sjel i Oslo, sier SV-leder Audun Lysbakken til lokalavisen DittOslo.

SV og Sosialistisk ungdom (SU) flytter partikontoret fra sentrum til nyoppussede lokaler i Hagegata 22 på Tøyen torg i midten av juni. Det nye partikontoret er på rundt 500 m2 og ligger i 8. etasje i bygget som er på 11 etasjer. Rundt 12 personer vil ha fast arbeidsplass på partikontoret og i tillegg vil det være omfattende møteaktivitet i lokalene.

Ett år siden Tøyenavtalen

Tøyenavtalen ble inngått for ett år siden, og innebærer en betydelig satsing på Tøyen i Oslo.

I løpet av dette ene året har Tøyen skole fått et løft, skolen forventer nå 80-100 nye elever, og det etableres ny kulturstasjon her.

Oslo kommune kjøpte nylig 617 boliger fra OBOS, noe som gir muligheter for rundt 400 nye utleieboliger utenfor indre-by-øst, samtidig som bydel Gamle Oslo kan redusere med 210, få kvalitetsheving i eksisterende boliger, og i større grad ta hele byen i bruk. Oslo kommune skal innen 2017 netto øke med 600 kommunale utleieboliger.

Det er også vedtatt bemanningsnorm for barnehager og aktivitetsskole, stenging av Finnmarksgata, og planene er klare for opprusting av Tøyen Torg.

Ønskes velkommen

– Vi synes det er veldig spennende at SV etablerer seg på Tøyen og bidrar til å skape ytterligere aktivitet i området. Lokalene SV leier er moderne og har en flott utsikt over store deler av Oslo, sier regiondirektør Sonja Horn i eiendomsselskapet Entra.

Del dette