open menu

Tid for tillit

Vi trenger en verdimobilisering i det norske samfunnet. En mobilisering for miljø og rettferdighet, for en politikk som tar klimatrusselen på alvor og for at de viktigste samfunnsoppgavene skal løses i fellesskap, sa SV-leder Audun Lysbakken på Kvanmokonferansen 2014.

SV-leder Audun Lysbakken talte lørdag til over 200 medlemmer fra hele landet. Der la han vekt på behovet for mer tillit og fellesskap i velferden. Blant annet må vi gi mer tillit til fagarbeidere i skolen, eldreomsorgen og helsesektoren.

Et eksempel på dette er at SV vil ta stoppeklokka fra kommunen, og gi pleietrengende mer makt over egen hjemmepleie. Det kan skje ved å gi et klippekort til hjelpetrengende, slik de nå har gjort i fra København.

– Etter at de innførte dette i København, har de fått fantastisk respons fra de eldre. Dette gjør blant annet at gamle som ellers ikke har mulighet til det, kan besøke kirkegården og stelle med gravene til sine kjære. De får mulighet til å gå i butikken eller besøke banken, som mange ønsker. Det betyr også de som bare ønsker en hånd i holde i noen timer, får det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I København får de med største hjelpebehovene et «klippekort» med en halvtime ekstra hjemmepleie i uka. Halvtimen kan spares opp til maksimalt tre timer, og kan fritt brukes på nær sagt hva som helst. SV-lederen vil dessuten ha en slutt på det han omtaler som «dagenes stoppeklokkeomsorg», og erstatte den med en tillitsreform.

– Tillitsreformen er vårt alternativ til konkurranseutsetting. Høyresidas konkurranseutsetting og «frie brukervalg» medfører bare at de eldre kan velge hva slags logo som skal stå på jakka til de som gjennomfører stoppeklokkeomsorgen, om det skal være et offentlig eller et privat selskap. De som kommer på døra, har uansett med seg et minuttskjema de må forholde seg til. Det som betyr noe, er friheten til å velge mellom ulike tilbud.

Målet er å redusere byråkratiet og gi de ansatte mer tillit og mer tid til pasienter, pleietrengende, elever og barn.

– Dersom Herr Hansen har en god dag, skal hjemmepleieren kunne bruke litt lenger tid hos Fru Olsen, om hun har det vanskelig, sier Lysbakken.

 

Les mer om SVs kampanje for tillit og fellesskap her.

Del dette