open menu

-Seier for DLD-motstanderne!

– Det er en fantastisk seier for alle oss som har kjempet for personvernet og mot direktivet i mange år, det sier SV-leder Audun Lysbakken etter at EU-domstolen erklærte datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig.

– En helt uakseptabel lagring av sensitive opplysninger, sier Lysbakken om direktivet som blant annet foreslår at telefon- og internettselskap skal oppbevare opplysninger om hvem vi har kontakt med på telefon og epost i seks måneder, og tilgjengeliggjøre opplysningene til myndighetene ved etterforskning av kriminelle handlinger.

I høst erklærte SV og Venstre omkamp om direktivet i Stortinget, uten å vinne fram. Nå ser det ut til at DLD-motstanderne endelig seirer.

Domstolen skriver at “direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, og viser til at dette inngrepet ikke er begrenset til det strengt nødvendige”.

– Meldingen fra domstolen i Luxembourg bør være en alvorlig vekker for Arbeiderpartiet og Høyre, som trumfet direktivet gjennom i Stortinget mot alle de andre partienes stemmer. Det viser hvor langt på avveie deres EU-lojalitet førte dem i denne saken. Stortingsflertallet gikk på akkord med grunnleggende rettigheter for norske innbyggere da de stemte for innføring, skriver Lysbakken på sin blogg.

 

SV med stortingsforslag samme dag

Lysbakken krevde i Stortinget samme dag som kjennelsen fra EU-domstolen ble kjent at regjeringen umiddelbart legger bort alt arbeid med å innføre datalagringsdirektivet i Norge. Også SVs forslag om overvåkingskommisjon falt samme dag som beskjeden fra Luxembourg.

– Et av vår tids store spørsmål er: vil vi bytte frihet mot sikkerhet? Og hva slags sikkerhet får vi i et samfunn hvor noen kan se og høre alt om oss? Hvis kampen mot terror endrer det demokratiet den skulle beskytte, så har de som ønsket å skade oss vunnet. Derfor har SV fremmet forslag om en ny overvåkingskommisjon, vår tids Lund-kommisjon, for å kartlegge dagens overvåkingstrusler og styrke personvernet. Tilfeldighetene ville at den ble behandlet samme dag som datalagringsdirektivet gikk på sitt knusende nederlag, skriver Lysbakken og legger til:

– Her er imidlertid en liten tankevekker, som viser at vi fortsatt har en lang vei å gå før flertallet i norsk politikk tar alvoret inn over seg: SV stemmer i dag helt alene for en ny overvåkingskommisjon, alle andre partier sier nei.

 

Les hele blogginnlegget til Audun Lysbakken:

Del dette