open menu

– Siv Jensen lukker oljefondet for innsyn

– Etikkrådet er offentlighetens vindu inn i hvordan oljefondet forvaltes, og om det forvaltes på en etisk riktig måte. Siv Jensen foreslår å mure igjen dette vinduet.

Det sier finanspolitisk talsperson i SV Snorre Valen om finansminister Siv Jensens forslag om å legge ned Etikkrådet. Forslaget kommer i forbindelse med framleggingen av den årlige meldingen om statens pensjonsfond, som altså omfatter oljefondet.

– Det etiske arbeidet i oljefondet har fått mye positiv oppmerksomhet i verden. Om Etikkrådet blir lagt ned vil det helt riktig oppfattes som et tilbakeskritt for etisk forvaltning og åpenhet, sier Valen.

Etikkrådet ble satt ned i 2004 for å overvåke at oljefondet fulgte de etiske retningslinjene fastsatt av Stortinget. Det har ført til at en rekke selskaper har blitt utelukket  fra fondet, for eksempel produsenter av atomvåpen og selskaper som bidrar til grov miljøskade. Rådet har tiårsjubileum i år. Etikkrådet ble opprettet etter at SV i flere år hadde stått i spissen for arbeidet med etisk forvaltning.

– Den første endringen regjeringen gjør i oljefondet er å svekke etikkarbeidet. Det er en dårlig måte å feire tiårsjubileet for Etikkrådet på. Resultatet av dette vil være en svekkelse av arbeidet mot alt fra miljøødeleggelser til kampen mot atomvåpen og klasevåpen. Dette er et forslag vi vil kjempe mot, sier Valen.

Del dette