open menu

Vil stanse målehysteriet i skolen

– Målehysteriet har tatt av i norsk skole. Nå må Stortinget ta ansvar for å begrense antallet tester og skjemaer, mener Torgeir Knag Fylkesnes.

Tirsdag 1. april diskuterte Stortinget måling og testing i grunnskolen, etter initiativ fra SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes hadde invitert de to Sandefjord-lærerne Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen til å være til stede under stortingsdebatten. De to ble truet med sparken fordi de nektet å krysse av på et «evalueringsskjema om måloppnåelse», fordi det stred mot deres faglige integritet. I tillegg er karakterer i barneskolen forbudt gjennom Opplæringsloven. Saken ble et bilde på den sterke overstyringen av lærernes arbeidshverdag, med stadig mindre rom for faglig skjønn.

Stortingsrepresentanten fra Troms mener skjema- og målehysteriet har tatt av i norsk skole.

– Internasjonale tester, nasjonale prøver, egne kommunale tester og en lang rekke rapporteringer – til sammen blir det for mye. Lærerne mister viktig undervisningstid, og mange elever mister motivasjonen. Det er på tide å si stopp.

Fylkesnes er opptatt av lokalt handlingsrom i skolen, men mener utviklingen nå har gått så langt at det trengs klarere nasjonale rammer for å forsvare den faglige kvaliteten.

– Lærere og forskere advarer mot at målehysteriet står i veien for god læring i skolen. Da må vi politikere ta nasjonalt ansvar og sikre lærerne større faglig handlingsrom. I altfor mange kommuner ser vi at viktig tid tas bort fra undervisning, og hvor måling og veiing blir det viktigste. Det er på tide å endre fokus fra politisk og byråkratisk kontroll, til tillit til pedagogenes faglige vurderinger. SV vil ta initiativ på Stortinget som kan begrense test- og rapporteringspresset i norsk skole.

Fylkesnes roste de to Sandefjord-lærerne som var til stede under debatten.

– Sandefjord-opprøret har vært en viktig vekker for oss, men det kan ikke være slik at det er to modige enkeltlærere som skal kjempe kampen mot karakterlignende systemer i barneskolen. Dette er et nasjonalt politisk ansvar.

Del dette