open menu

Regjeringen sviktet høstbarna

I valgkampen lovet alle partier å hjelpe høstbarna som måtte vente på barnehageplass. I dag avviste de borgerlige partiene SVs forslag om å innføre to barnehageopptak.

«Det er en skam at foreldre må planlegge fødselen for å være sikret barnehageplass.»

Det Frps Solveig Horne i valgkampen i høst, før hun selv ble barne- og familieminister. Høyres Linda Cathrine Hofstad Helleland sa det slik: – Det gamle opptakssystemet er gammeldags, stivbeint og ikke fleksibelt nok for foreldrene.

I dag avviste Høyre og Frp SVs forslag om å innføre to årlige barnehageopptak i løpet av stortingsperioden. Et trist løftebrudd, mener SVs nestleder Bård Vegar Solhjell.

–          Regjeringen hadde i dag muligheten til å løse et stort hverdagsproblem for familier med barn født om høsten. I valgkampen lovet de småbarnsfamiliene hjelp, men i dag brøt de løftet. Det er trist, først og fremst for de høstbarna som ikke får plass i barnehagen.

Solhjell er bekymret for regjeringens stadige nedprioritering av barnehagene.

–          Først økte regjeringen prisen for en barnehageplass, så økte de kontantstøtten. Vi ser voksende køer i Oslo og Bergen, samtidig som regjeringen avviser flere opptak. Etter åtte år med en historisk barnehagesatsing, velger regjeringen å senke ambisjonene. Det er uforståelig når vi vet hvor viktig barnehagen er for barnas læring og trivsel, og for småbarnsforeldrenes arbeidshverdag, avslutter Solhjell.

Heller ikke Krf og Venstre valgte i dag å støtte SVs forslag.

SVs forslag kan leses her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2013-2014/dok8-201314-010/

Del dette