open menu

Markeringer for asylbarna

– For å få en varig løsning for lengeværende asylbarn, må vi få et regelverk som tydelig setter hensynet til barna foran innvandringsregulerende hensyn. Bli med på markering for asylbarna på lørdag, oppfordrer Karin Andersen.

Lørdag 22. mars arrangerer flere organisasjoner en humanitetsmarkering for  asylbarna. Organisasjonene påpeker at løsningene som Krf, Venstre, Frp og Høyre har blitt enige om, kun er en løsning for et mindretall av barna. De mener ordningen legger opp til en alvorlig forskjellsbehandling av barn i ulike situasjoner utelukkende ut fra hvilket land de, eller foreldrene, har bakgrunn fra, og krever en ordning som behandler alle lengeværende barn likt og humant. SV har sluttet seg til markeringen.

–  SV er glad for hvert eneste lengeværende asylbarn som får bli, men dette er ganske langt unna den varige løsningen både SV, Venstre og Krf har jobbet for. SV er i likhet med organisasjonene redd for at kravet om at foreldrene har samarbeidet om medvirkning vil føre til en enda strengere praksis enn i dag, sier Karin Andersen.

Sammen med Audun Lysbakken har hun fremmet et forslag om at regjeringen umiddelbart stanser utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk. Forslaget er til behandling i stortinget.

– Alle saker som omhandler lengeværende asylbarn bør nå settes på vent til det nye regelverket er på plass, slik at ikke barn som har vært lenge i Norge og kanskje får bli med nytt regelverk, blir sendt ut. Dette ble også gjort i 2006 i påvente av nytt regelverk for asylbarn, sier Karin Andersen.

Hun oppfordrer alle som engasjerer seg for asylbarna til å delta i markeringene på lørdag. Hun skal selv holde appell på markeringen på Hamar. Det arrangeres markeringer flere steder i landet, blant annet i Oslo, Bergen, Hamar, Tromsø, Rjukan, Kristiansand, Trondheim og Lillesand. Se mer her

 

Del dette