open menu

Inviterer kultur-Norge til idédugnad

For første gang vil SV lage et eget kulturpolitisk program. – Norsk kulturpolitikk trenger nye ideer, sier nestleder Bård Vegar Solhjell.

For en uke siden arrangerte SV kulturkonferanse på Stortinget. En fullsatt sal hørte debatter om den kulturelle grunnmuren (bibliotek og kulturskole), kunstnernes hverdag og veien videre for venstresidas kulturpolitikk.

SVs kulturpolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell tar nå med seg lærdommene fra konferansen inn i partiets kulturpolitiske arbeid.

– Jeg lærte mye på konferansen. Både om helt konkrete hverdagsproblemer for norske kunstnere, og om mer overordnede kulturpolitiske problemstillinger knyttet til blant annet forholdet mellom idrett, kultur og kunstpolitikk. Begge deler blir viktig når vi nå skal utvikle framtidas kulturpolitikk for SV.

Planen er å vedta et eget kulturpolitisk program for SV i 2015. Programmet skal bygge på hovedlinjene i SVs partiprogram, men samtidig være et mer utfyllende program for kunst- og kulturpolitikk enn noen av partiene har i dag.

– Ti år etter kulturløftet trenger norsk kulturpolitikk nye ideer. Vi vil lage et politisk verksted som skaper nytt engasjement rundt kulturpolitikken, samtidig som vi løser konkrete utfordringer for kunstnere og publikum. I bunnen ligger rett og slett et ønske om at kulturpolitikken skal bli like viktig for politikken som kunst og kultur er for livene våre, sier Solhjell.

«SV må ta kampen mot utøverdumping», sa Karianne Bjellås Gilje på kulturkonferansen, og fikk følge av flere andre som etterlyste en bedre politikk for kunstnerne. Bård Vegar Solhjell lover å følge opp.

– Kunstnerpolitikk vil bli en hovedprioritering for oss, av to gode grunner. For det første fordi et levende kulturliv er avhengig av kunstnere med tid til å skape. For det andre fordi kunstnere – akkurat som alle andre yrkesgrupper – har krav på ordnede forhold i arbeidslivet. Kanskje har ikke vi på venstresiden vært flinke nok til å formidle det.

Når prosessen mot et eget kulturprogram er i gang, vil SV be kunstnere, kulturorganisasjoner og andre om innspill og ideer til ny politikk. En ny kulturkonferanse med programmet som tema vil arrangeres på nyåret 2015.

Har du lest Bård Vegar Solhjells kronikktrilogi om kulturpolitikk?

Trykk her for første del – «Fridomsbløffen»

Trykk her for andre del – «Folkeopplysar i ei ny tid»

Tredje del, om ny kulturpolitikk, kan leses fredag 28. mars – på dagen for Kulturløftets tiårsjubileum

Del dette