open menu

Foreslår reservasjonstilsyn

– Reservasjon mot henvisning til abort er en helt uakseptabel form for politisk demonstrasjon på legekontoret, med pasientene som den tapende part, sier SV-leder Audun Lysbakken. I dag fremmet SV et nytt forslag for å rydde opp i reservasjonskaoset i helsevesenet.

– Reservasjon mot henvisning til abort er en helt uakseptabel form for politisk demonstrasjon på legekontoret, med pasientene som den tapende part, sier SV-leder Audun Lysbakken. I dag fremmet han et nytt forslag for å rydde opp i reservasjonskaoset i helsevesenet.

I dag er ingen reservasjon tillatt, sånn vil det være helt til regjeringen har fremmet og Stortinget eventuelt har vedtatt reservasjon for fastleger. Regjeringens forslag handler kun om å gi mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, og det åpner ikke for slik reservasjon hvor som helst.

– Hva slags troverdighet har helseministeren når han sier han skal rydde opp, men samtidig ikke gjør noe for å stoppe ulovlig reservasjon, spør Lysbakken.

I dag vet ingen hvor mange leger som sier nei til å hjelpe en abortsøkende kvinne videre i helsevesenet. SV foreslår i Stortinget at regjeringen skal pålegge Statens helsetilsyn å gjennomføre et nasjonalt tilsyn med reservasjonslegene.

– Nå må Bent Høie rydde opp, eller gi opp. Han bør slutte å reservere seg mot protestene fra folket, og bruke retrettmuligheten regjeringen fortsatt har, sier han.

I senere tid har stadig nye former for personlige reservasjoner kommet frem. I tillegg til henvisningsnekt til abort, finnes det leger som praktiserer reservasjon mot enkelte typer prevensjon, assistert befruktning for lesbiske og til og med LAR-behandling for rusavhengige.

– Det eneste kloke statsministeren kan gjøre nå er å gjenåpne forhandlingene med KrF, og gjøre det klart at reservasjonsforslaget ikke kan gjennomføres, avslutter Lysbakken.

Del dette