open menu

SV varsler ny kulturkamp

Fredag arrangerer SV kulturkonferanse på Stortinget ledet av Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsperson og nestleder i SV. Godt over hundre kulturarbeidere og bransjefolk fra kulturfeltet samlet seg på Stortinget for å diskutere hvor kulturfeltet står og hvor det bør gå framover.

– Dagens konferanse markerer starten på en kulturpolitisk satsing fra SV i tida framover, sier Solhjell.

Etter åtte år med kulturløftet og ei ny regjering på plass, er det tid for SV å diskutere hvilken retning kulturpolitikken skal ta videre.

– Etter ti år med massivt løft for kulturpolitikken har vi fått en regjering som kutter i bevilgningene. For første gang på veldig lenge har vi sett kunstnere samle seg i store demonstrasjoner foran Stortinget. SV vil selvsagt motarbeide de uheldige konsekvensene av regjeringens kutt. Samtidig må vi være klar over at de største utfordringene handler om langt mer enn bare penger, sier Solhjell.

Solhjell er bekymret for bredden i norsk kunst og kultur etter regjeringens signaler om å privatisere tilskuddsordningene mange kulturarbeidere lever av.

– Jeg har ingenting imot at kunst og kultur mottar penger og gaver fra private. Men det man kan stille spørsmål ved, er hvorvidt private gaver kan føre til at offentlige midler blir styrt i en bestemt retning. De private giverne vil ofte søke seg til de breie og offentlige arenaene. Den norske modellen derimot, med stor grad av offentlig finansiering, sikrer et uavhengig og fritt kunstliv hvor både smale og breie kulturuttrykk kan leve side om side, sier Solhjell.

Det skal utformes en del ny kulturpolitikk i SV framover, blant annet rundt digitalisering av musikk, litteratur og flere andre deler av kulturbransjen.

– Digitaliseringen av disse bransjene presser fram endringer, enten man vil eller ei. Det store spørsmålet er hvordan vi skal stimulere til nødvendig innovasjon for en digital overgang, uten at det går hardt ut over kunstnernes mulighet til å leve av verkene sine, avslutter Solhjell.

 

Les intervju med Bård Vegar Solhjell i Dagsavisen her. 

Les Solhjells kulturkronikk «Fridomsbløffen» i dagens Dagbladet.

 

Følg konferansen på sosiale medier under emneknaggen #KulturSV

Trykk her for program

Del dette